nieuwsbrief

Schrijf je hier in

scwitch-pakketten voor leidinggevenden, bestuurders en teams

3-5-2017

scwitch werkte met een batterij experten vier begeleidingspakketten uit voor leidinggevenden en bestuurders.

Goedbestuurpakket

Op basis van de tool goedbestuur.be gaan we na waar de noden liggen op gebied van de werking en samenstelling van je raad van bestuur. We bekijken ook de verwachtingen die het bestuur en de leidinggevenden van elkaar hebben en hoe we die optimaal op elkaar kunnen afstemmen.

Pakket financieel beleid 

Is je organisatie financieel gezond? Op basis van een doorlichting van je financieel beleid bekijken we hoe je organisatie er op dit moment voor staat en waar, indien noodzakelijk, mogelijk best andere keuzes worden gemaakt.  Dit kan gecombineerd worden met een vertaalslag naar je team of een denkoefening rond de (on)mogelijkheid of noodzaak naar nieuwe of extra financiële paden.

Communicatiepakket

Wat is het verhaal van jouw organisatie. En hoe breng je dat (online) naar de buitenwereld, je doelpubliek, je betrokken partners?

Pakket ondersteuning leidinggevenden

Leidinggevenden hebben niet alleen de handen vol, maar staan er vaak ook wat alleen voor bij het beheer en de ontwikkeling van hun organisatie. Onze expert denkt samen met jou na over de verdere ontwikkeling van het beheer van je organisatie.

Concreet

Elke pakket start met een diepgaand screeningsgesprek dat wordt afgesloten met algemene conclusies waar je als leidinggevende al mee aan de slag kan.

Nadien kun je kiezen voor een meer verfijnde analyse met een aantal concrete werkpunten, voorstellen en richtlijnen.

Kostprijs: 450 euro ( 544,50 incl  btw) per dagdeel.

Wie dit wenst kan vervolgens verdere (begeleidings-)trajecten uitwerken met de experten.

Interesse?  mail of bel ons gerust voor meer informatie. info@scwitch.be 0478 19 16 94

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact