nieuwsbrief

Schrijf je hier in

scwitch GDPR-aanbod

19-10-2017

Bent u klaar voor GDPR? Ons aanbod: 

  • gratis stappenplan, tools en templates op maat van de socioculturele sector
  • actieve groepssessie met GDPR-experten
  • een-op-eenbegeleiding met GDPR-expert
  • online DIY sessie 12 januari 2018

Gratis stappenplan, tools en templates

scwitch werkte een GDPR-logboek met stappenplan en tools uit op maat van socioculturele organisaties.  Dit materiaal geeft je inzicht in de GDPR en helpt je organisatie om zich in regel te stellen met de GDPR. Je vindt het in de toolbox

Actieve groepssessie met GDPR-experten

professionele groepsgerichte begeleiding van socioculturele organisaties bij de toepassing van de GDPR verordening in hun organisatie 

Werkwijze

Op vraag van federaties of koepels organiseert scwitch, in samenwerking met de aanvrager, interactieve groepssessie met gebruikmaking van de scwitch-tools, begeleiding door GDPR-adviseurs, op basis van de voorbereiding en interactieve input van de deelnemers.

Verloop van de sessie 

Analyse, inventarisatie en opmaak verwerkingsregister

De opmaak van een gestructureerd overzicht van de soorten verwerkingen (register) is een verplichting vanuit de GDPR. In de groepssessie werken we gezamenlijk aan de opmaak van een register voor de organisatie van elke deelnemer, aan de hand van de antwoorden die ze vooraf bezorgden en een collectief vraag-en-antwoordmoment.

Rechten van de betrokkenen

We bespreken de rechten van de betrokkenen, wat ze betekenen voor elke organisatie en hoe iedereen zich best voorbereidt op vragen van leden en andere betrokkenen naar de toepassing van hun rechten.

Maatregelen treffen met het oog op GDPR-compliance

We overlopen de standaardmaatregelen die iedereen best neemt, op organisatorisch en technisch vlak.

Contracten met externe dienstverleners (leveranciers en partners)

We bekijken wat het concreet inhoudt om alle overeenkomsten, licenties en hostings van ieders organisatie, GDPR-compliant te maken. We geven aan hoe iedereen dat binnen de eigen organisatie best aanpakt.

Websites en sociale media

We overlopen de diverse uit te voeren punten met betrekking tot de website en sociale media die elke deelnemende organisatie gebruikt. Concreet: wat met cookies, Google Analytics, privacyverklaringen, enz.?

praktisch:

Duur van de sessie: 3 uur

Begeleiding: medewerker scwitch en Emmanuel Steyaert, GDPR-adviseur

Aantal deelnemers: minimum 10, maximum 15

Vervolg? Bij voldoende interesse zorgen we voor een opvolgsessie met uitdieping van een of enkele specifieke aspecten, bv. ict, website & sociale media, contracten.

Een-op-eenbegeleiding door scwitch-GDPR expert 

Timmert je organisatie aan haar privacybeleid, helpen de scwitch-templates je al een heel eind op weg, maar heb je toch nood aan extra expertise rond de globale aanpak of een specifiek thema? Dan biedt de een-op-een begeleiding met scwitch-experten zeker een oplossing.

Interesse? Neem contact op met info@scwitch.be.

 

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact