Loonadministratie
Vzw-organisatiebeheer
Financieel beheer
Btw-bijstand
Samenaankoop

Samenaankoop

Scwitch heeft momenteel volgend aanbod:

  1. CO2-meter
  2. online betaalsysteem
  3. verzekeringen

1. CO2-meter 

CO2- meters zijn een belangrijk instrument in het opvolgen van de luchtkwaliteit in je lokalen. Een goede opvolging van de luchtkwaliteit draagt bij tot een  gezonde omgeving voor je vergaderingen, activiteiten, publieke evenementen,… 

Daarnaast worden ze een belangrijk instrument om je activiteiten ook Coronaproof te kunnen organiseren.

Scwitch organiseert de samenaankoop voor de socioculturele sector. Elke organisatie actief binnen de socioculturele sector met een maatschappelijk doel kan gebruik maken van dit Scwitch-aanbod.

Meer info over de toestellen in de samenaankoop vind je hier .

De samenaankoop liep initieel tot 10 september maar is verlengd tot 1 oktober. Nadien kan je geen toestellen meer bestellen.

 

Interesse in het aanbod en wil je toestellen bestellen? Vul de bestelbon in en mail deze naar info@scwitch.be. De bestelbon vind je hier. (document verschijnt in je downloads) Zet ajb in de titel van je mail: bestelbon + naam van je organisatie.

De bestellingen worden dagelijks opgevolgd. Per week is er een pakket gereserveerd voor de samenaankoop zodat we snel kunnen laten bestellen en leveren. Huidige levertijd is een tweetal weken.

Kijk bij je sector zeker na of en wanneer een CO2 meter verplicht is. Vaak is het wat afhankelijk ook over welk soort activiteiten het gaat. Let zeker op als je activiteit eerder een evenement is of onder horecaregels valt. Let wel op: de horecaregels (zoals de CO2-meter) gelden niet voor “private bijeenkomsten”. Bijeenkomsten van verenigingen vallen onder private bijeenkomsten. Voorwaarde is wel dat met “individuele uitnodigingen” wordt gewerkt. Maar dat is het geval als enkel leden of mensen die zich hebben ingeschreven, aanwezig zijn.

Meer info en richtlijnen vind je hier voor het sociocultureel volwassenwerk, jeugdwerk, sportverenigingen of jeugdtoerisme.

 

2. Online betaalsysteem 

Scwitch onderzocht de behoefte bij socioculturele organisaties aan een transparant en betaalbaar online betalingssysteem. De vraag bleek even divers als groot. Want ze innen lidgelden, organiseren betalende vorming, evenementen en inzamelacties, hebben een webshop, vragen giften om projecten te financieren, enzovoort.

Met de resultaten van een bevraging verkende Scwitch de markt van betaalproviders. Die hanteren diverse tarieven en tariefstructuren. Met verschillende doorstorttijden van de betaalde bedragen, met meestal dalende tarieven bij stijgende transacties en grotere bedragen, en met verschillen in transparantie, bereikbaarheid en complexiteit.
We kregen het beste aanbod van betaalprovider Mollie.

Elke organisatie met een maatschappelijk doel kan gebruik maken van dit Scwitch-aanbod.

Je moet je gewoon even aanmelden bij Scwitch. Wij bezorgen je dan de toegang om een account aan te maken met de Scwitch-tarieven.

We verzamelden al heel wat vragen-en-antwoorden over de toepassing en installatie van Mollie.
Je vindt ze hier: faq mollie site scwitch.

Fiscale attesten via online betalingen. Eindelijk duidelijkheid, en geen probleem voor online betalingen via Mollie.

Er was wat onduidelijkheid over het feit of organisaties die erkend zijn om fiscale attesten te bezorgen voor giften, dit ook voor online giften mochten uitreiken.  Sinds september 2019 is hier eindelijk duidelijkheid rond. Er is geen wettelijk bezwaar tegen de storting van giften via online betaalplatformen zoals Mollie. Ook wie via een online betaalplatform zoals Mollie minstens 40 euro schenkt aan een erkende organisatie komt in aanmerking voor belastingvermindering.  De toelichting vind je hier.

Wil je gebruik maken van het online betaalsysteem aan Scwitch-tarieven?
Mail naar info@scwitch.be en we bezorgen je de nodige informatie en de registratielink.

 

3. Verzekeringen

Scwitch heeft voor alle socioculturele organisaties (VZW’s, CV’s, Stichtingen, feitelijke verenigingen) met of zonder personeel*, een aanbod inzake alle verplichte en noodzakelijke verzekeringen (BA, brand, ongevallen, bestuurdersaansprakelijkheid, omnium opdrachten, elektronica).

Het gaat om een raamovereenkomst, gesloten met naleving van de wetgeving overheidsopdrachten.De verzekeraar is AXA Belgium NV.

Het is de bedoeling dat de organisaties die aansluiten rekening houden met hun daadwerkelijke verzekeringsbehoeften en, in principe, kiezen voor alle raamovereenkomsten /verzekeringen. Behoudens uitzonderingen toegestaan door Scwitch, kan je niet kiezen voor één of slechts enkele raamovereenkomsten/verzekeringen. Er dient dus steeds worden gekozen voor een totaalpakket.

Meer dan vijftig organisaties tekenden er al op in. De waarborgen én de premies zijn dan ook optimaal.

Geïnteresseerd? Vul dan dit formulier in om een offerte te vragen.

In dit stappenplan leggen we uit hoe je  dossier wordt behandeld

Eenmaal dit formulier ingevuld en bezorgd aan onze verzekeringsmakelaar, IC Verzekeringen NV, kan je hier de onderschrijvingsprocedure terugvinden.

Naast de uitgebreide waarborgen en zeer gunstige premievoorwaarden, wordt je een verzekeringsadviseur toegewezen die je verder helpt met alle vragen. Ook in geval van schade wordt je steeds professioneel bijgestaan door een verzekeringsmakelaar met meer dan 60 jaar ervaring in de Social Profit Sector.

We vroegen de verzekeraar bij intekening op de opdracht om informatie over zijn beleid inzake maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (‘Corporate Social Responsibility’, CSR). Je vindt die hier.

*Organisaties zonder personeel kunnen voor hun vrijwilligers (BA, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen) vanaf 1 april ’19 een beroep doen op een gratis vrijwilligersverzekering.

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact