nieuwsbrief

Schrijf je hier in
Dirk Vermeulen

Wie?

10-3-2016

SCWITCH is een initiatief van Sociare, Socioculturele werkgeversfederatie, en De Federatie sociaal-cultureel werk (voorheen: FOV).

SCWITCH is een netwerk. Dat vertaalt zich in de coöperatieve structuur, met naast de algemene vergadering een gebruikersgroep en een centrale overleggroep. Zij zijn de ruggengraat van SCWITCH, ze geven vorm aan de dienstverlening en bepalen de winstbesteding.

De steraandeelhouders van SCWITCH zijn socioculturele federaties en steunpunten die de draagkracht versterken en SCWITCH mee vorm geven:

  • Ambrassade
  • Bond Beter Leefmilieu
  • Demos
  • Formaat
  • Forum voor Amateurkunsten
  • Minderhedenforum
  • ngo-federatie
  • Verenigde Organisaties Beeldkunst
  • Verenigde Verenigingen
  • Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra

Deze steraandeelhouders vormen samen met de oprichters de centrale overleggroep die het dienstenaanbod van SCWITCH mee vastlegt.

De socioculturele organisaties-aandeelhouders vormen de gebruikers. Die kunnen voorstellen doen in verband met de diensten van SCWITCH (bv. mogelijke samenaankopen), applicaties testen, deelnemen aan contacten met dienstenleveranciers en ervaringen en kennis uitwisselen.

Samen vormen de oprichters, de steraandeelhouders en de gewone aandeelhouders de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur van SCWITCH (sinds 2 juni ‘20):
Ellen De Boeck (voorzitter) (De Federatie sociaal-cultureel werk)
Veerle Huwé (afgevaardigd bestuurder) (Sociare)
Koen Deweer (De Federatie sociaal-cultureel werk)
Ann Monsaert (Sociare)

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact