nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Sociocultureel?

Sociocultureel is een verbindende term voor een hele reeks van sectoren en organisaties. Vlaanderen en Brussel tellen duizenden socioculturele organisaties, groot en klein, gedreven door professionals en/of vrijwilligers. Ze zijn actief op een of meerdere van volgende terreinen:
sociaal-cultureel werk, jeugdwerk, migrantenwerk, armoedebestrijding, buurtwerk, lokale diensteneconomie, ontwikkelingssamenwerking en –educatie, milieuactie, natuurwerk, cultuur- en gemeenschapscentra, amateurkunstbeoefening, beeldkunst, literaire kunst, musea, erfgoed, kunsteducatie, sociaal-artistiek werk, biblio- en mediatheken, archief- en documentatiecentra, beroepsopleiding en werkervaringstrajecten, en (niet-commerciële) sportbeoefening, toerisme, (regionale) tv en (lokale) radio.

Socioculturele organisaties behoren niet tot de marktsector en ook niet tot de overheid. Ze zijn de exponent van de burgers, de samenleving, doen baanbrekend werk op het middenveld en zorgen voor een grote maatschappelijke meerwaarde.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact