nieuwsbrief

Schrijf je hier in

SCWITCH?

SCWITCH is een coöperatie met sociaal oogmerk van, door en voor de socioculturele sector.

SCWITCH staat voor dienstverlening die organisaties versterkt in hun zakelijk management. Voor kosten-, tijd- en kopzorgbesparende diensten, aangepast aan de sector, zo mogelijk op organisatiemaat. Voor de macht van het getal, om bij samenaankoop meer gewicht in de schaal te werpen ten opzichte van marktspelers.

SCWITCH is een schakel in de keten naar een sterker middenveld. Door haar dienstverlening bouwt ze immers expertise op. En die deelt SCWITCH zo ruim mogelijk met haar partners. Om samen te bouwen aan een beleidscontext die organisaties versterkt in hun maatschappelijke ambities.

Socioculturele organisaties zijn immers essentiële pijlers van onze samenleving. Ze nemen een unieke sleutelpositie in tussen burgers/gemeenschap (hun basis en bestaansreden), de overheid en de markt. De drive en ambitie van SCWITCH is de versterking van die pijlers.

De winst die SCWITCH genereert – niet alleen financieel, maar ook in kennis, verbinding en expertise, herinvesteert ze helemaal in de socioculturele sector. Voor betere diensten, maar ook om proactief de oorzaken op te volgen van nieuwe noden en in dat verband de nodige invloed uit te oefenen.

SCWITCH keert geen financiële winst of dividend uit, op geen enkele manier, op geen enkel moment, niet aan de oprichters, noch aan de andere vennoten-aandeelhouders.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact