nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Welke soort organisatie?

Er is geen wettelijke verplichting voor een vereniging om de vorm aan te nemen van een rechtspersoon. Er is dus ook geen enkele sanctie als je opteert voor een feitelijke vereniging.
Maar het is raadzaam, zeker bij de start maar ook later, de opties te vergelijken en af te wegen, en de oprichting van een rechtspersoon te overwegen. En dan is er keuze: een VZW, een Stichting (al dan niet ‘van openbaar nut’). Of misschien een Coöperatieve Vennootschap erkend als Sociale Onderneming of een erkende Coöperatieve Vennootschap Sociale Onderneming? Of een Internationale VZW?

Eens je een keuze maakt moet je als groepering wel die rechtsvorm kiezen die past bij het doel en de voorgenomen activiteiten.

Zie Feitelijke vereniging
Zie Vereniging zonder winstoogmerk 
Zie Stichting
Zie CV erkend als SO of een erkende CVSO

Om je keuze te maken: gebruik checklist

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact