nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Welke soort organisatie?

10-3-2016

Er is geen wettelijke verplichting voor een vereniging om de vorm aan te nemen van een rechtspersoon. Er is dus ook geen enkele sanctie als je opteert voor een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (VZR) meestal ‘feitelijke vereniging’ genoemd.
Maar het is raadzaam, zeker bij de start maar ook later, de opties te vergelijken en af te wegen, en de oprichting van een rechtspersoon te overwegen. En dan is er keuze: een VZW, een Stichting (al dan niet ‘van openbaar nut’). Of misschien een Vennootschap met Sociaal Oogmerk ? Een Coöperatieve Vennootschap met Sociaal Oogmerk, bijvoorbeeld, naast de VZW? Of een omvorming van de VZW in een CVSO?

Eens je een keuze maakt moet je als groepering wel die rechtsvorm kiezen die past bij het doel en de voorgenomen activiteiten.

Zie Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
Zie Vereniging zonder winstoogmerk 
Zie Stichting
Zie Vennootschap (met sociaal oogmerk)

Om je keuze te maken: gebruik checklist

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact