nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Aanwezigheidsvereisten en beslissingsmeerderheden op AV?

3-1-2017

  Vereiste aanwezigheid Tweede vergadering? Vereiste beslissingsmeerderheid Afwijkingsmogelijkheid in statuten?
Gewone beslissingen (art. 7 VZW-wet) -wettelijk geen

 

-statuten kunnen bv. bepalen dat algemeen een meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn (dus >1/2) en voor bepaalde punten minstens 2/3

-wettelijk niet van toepassing

-statuten kunnen daarin voorzien, bv.: als de statutair vereiste meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd is, is bijeenroeping van een tweede AV-vergadering mogelijk, waarop men kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden

 

gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden

VOORBEELD
16 leden (met elk 1 stem) aanwezig of vertegenwoordigd –> 9 ja-stemmen nodig

Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als neen-stemmen

-statuten kunnen bepalen dat voor bepaalde (te omschrijven) beslissingen een grotere meerderheid, bijvoorbeeld een 2/3-meerderheid, van de stemmen nodig is

-statuten kunnen bepalen dat onthoudingen en/of ongeldige stemmen niet meegerekend worden

Statutenwijziging (art. 8 VZW-wet) minimum 2/3 van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn

VOORBEELD
18 leden –> 12 leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn

als dat aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd à bijeenroeping tweede AV-vergadering mogelijk, op datum minstens 16 dagen nadien, waarop men kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden

VOORBEELD
12 (van de 18) leden (met elk 1 stem) aanwezig of vertegenwoordigd –> 8 ja-stemmen nodig

Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als neen-stemmen.

Wijziging van het doel van de VZW (art. 8 VZW-wet)/ ontbinding van de VZW (art. 20 VZW-wet) minimum 2/3 van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd à tweede AV-vergadering mogelijk, op datum minstens 16 dagen nadien, waarop men kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. 4/5-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als neen-stemmen.

Uitsluiting van een lid (art. 12 VZW-wet) -wettelijk geen

 

-statuten kunnen bepalen dat meerderheid van leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn

2/3-meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als neen-stemmen

 

 

 

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact