nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Aanwezigheidsvereisten en beslissingsmeerderheden op AV?

De vzw-wetgeving is gewijzigd sinds 1 mei 2019. Vzw’s die na deze datum worden opgericht moeten er voor zorgen dat hun statuten in  regel zijn met de nieuwe verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’). Bestaande vzw’s zijn vanaf 1 januari 2020 sowieso onderworpen aan bepaalde dwingende regels. Je vindt hier een overzicht van de wijzigingen en hier een overzicht van de dwingende regels die vanaf 1 januari 2020 sowieso van toepassing zijn op je vzw, ongeacht het feit of je de statuten al hebt aangepast of niet.

Onderstaande tekst is reeds aangepast aan de nieuwe wetgeving (WVV) en de voornaamste wijzigingen staan in paars aangeduid.

 

De nieuwe aanwezigheidsvereiste voor het uitsluiten van een lid is een dwingende bepaling van het WVV en deze regels gelden dus al vanaf 1 januari 2020 voor elke vzw.

 

  Vereiste aanwezigheid Tweede vergadering? Vereiste beslissingsmeerderheid Afwijkingsmogelijkheid in statuten?
Gewone beslissingen (art. 2:41 WVV) -wettelijk geen

 

-statuten kunnen bv. bepalen dat algemeen een meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn (dus >1/2) en voor bepaalde punten minstens 2/3

-wettelijk niet van toepassing

-statuten kunnen daarin voorzien, bv.: als de statutair vereiste meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd is, is bijeenroeping van een tweede AV-vergadering mogelijk, waarop men kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden

 

gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden

VOORBEELD
16 leden (met elk 1 stem) aanwezig of vertegenwoordigd –> 9 ja-stemmen nodig

Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als neen-stemmen

-statuten kunnen bepalen dat voor bepaalde (te omschrijven) beslissingen een grotere meerderheid, bijvoorbeeld een 2/3-meerderheid, van de stemmen nodig is

 

Statutenwijziging (art. 9:21 WVV) en uitsluiting van een lid (art. 9:23 WVV) minimum 2/3 van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn

VOORBEELD
18 leden –> 12 leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn

als dat aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd : bijeenroeping tweede AV-vergadering mogelijk, op datum minstens 15 dagen nadien, waarop men kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden

VOORBEELD
12 (van de 18) leden (met elk 1 stem) aanwezig of vertegenwoordigd –> 8 ja-stemmen nodig

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Wijziging van het doel van de VZW (art. 9:21 WVV)/ ontbinding van de VZW (art. 2. 110 WVV en 9:21 WVV) minimum 2/3 van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd : tweede AV-vergadering mogelijk, op datum minstens 15 dagen nadien, waarop men kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. 4/5-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als neen-stemmen.

Vereffening en ontbinding in 1 akte (art. 2:135 WVV) Alle leden aanwezig Besluiten met eenparigheid van stemmen

 

 

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact