nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Aanwezigheidsvereisten en beslissingsmeerderheden op AV?

3-1-2017

De vzw-wetgeving is gewijzigd sinds 1 mei 2019. Bestaande vzw’s moeten vanaf 1 januari 2020 de nieuwe wet toepassen. Vzw’s opgericht na 1 mei worden geacht hun statuten direct in regel met de wet op te maken en de nieuwe wet toe te passen. Je vindt hier een overzicht van de wijzigingen.

Scwitch stelt alles in het werk om de komende dagen al haar teksten aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Binnen enkele dagen publiceren we op de site de nieuwe statutenbouwer en modelstatuten.

  Vereiste aanwezigheid Tweede vergadering? Vereiste beslissingsmeerderheid Afwijkingsmogelijkheid in statuten?
Gewone beslissingen (art. 7 VZW-wet) -wettelijk geen

 

-statuten kunnen bv. bepalen dat algemeen een meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn (dus >1/2) en voor bepaalde punten minstens 2/3

-wettelijk niet van toepassing

-statuten kunnen daarin voorzien, bv.: als de statutair vereiste meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd is, is bijeenroeping van een tweede AV-vergadering mogelijk, waarop men kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden

 

gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden

VOORBEELD
16 leden (met elk 1 stem) aanwezig of vertegenwoordigd –> 9 ja-stemmen nodig

Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als neen-stemmen

-statuten kunnen bepalen dat voor bepaalde (te omschrijven) beslissingen een grotere meerderheid, bijvoorbeeld een 2/3-meerderheid, van de stemmen nodig is

-statuten kunnen bepalen dat onthoudingen en/of ongeldige stemmen niet meegerekend worden

Statutenwijziging (art. 8 VZW-wet) minimum 2/3 van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn

VOORBEELD
18 leden –> 12 leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn

als dat aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd à bijeenroeping tweede AV-vergadering mogelijk, op datum minstens 16 dagen nadien, waarop men kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden

VOORBEELD
12 (van de 18) leden (met elk 1 stem) aanwezig of vertegenwoordigd –> 8 ja-stemmen nodig

Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als neen-stemmen.

Wijziging van het doel van de VZW (art. 8 VZW-wet)/ ontbinding van de VZW (art. 20 VZW-wet) minimum 2/3 van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd à tweede AV-vergadering mogelijk, op datum minstens 16 dagen nadien, waarop men kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. 4/5-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als neen-stemmen.

Uitsluiting van een lid (art. 12 VZW-wet) -wettelijk geen

 

-statuten kunnen bepalen dat meerderheid van leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn

2/3-meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als neen-stemmen

 

 

 

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact