nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Vrijwilligersverzekering?

27-12-2017

Iedere organisatie is verplicht om een verzekering af te sluiten voor haar vrijwilligers.
Organisaties die sporadisch vrijwilligers inschakelen bij activiteiten, kunnen een beroep doen op de gratis vrijwilligersverzekering, aangeboden door de Vlaamse overheid.

Voor wie is de gratis vrijwilligersverzekering bedoeld?

Voor elke vrijwilligersorganisatie, met voorrang voor kleine en occasionele activiteiten van feitelijke verenigingen:

  • vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid, zoals vzw’s
  • verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (‘feitelijke verenigingen’), al dan niet met vaste medewerkers, zoals een buurtcomité, een hobbyclub
  • verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid die deel uitmaken van een koepel(vereniging), voor zover de activiteiten die men organiseert niet opgenomen zijn in de verzekering van de koepel. Vraag na of je activiteit niet verzekerd is door de koepel. Bij een eventuele dubbele verzekering kan de gratis polis niet aangesproken worden.

De verzekering is geen vervanging van de verzekering van de leden en vrijwilligers bij vzw’s of lokale afdelingen van een koepel, maar bedoeld om extra vrijwilligers te verzekeren.

Wat dekt de verzekering?

De verzekering biedt dekking voor: burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Hoe werkt de verzekering?

De vrijwilligersverzekering geeft je organisatie per jaar recht op 100 ‘vrijwilligersdagen’. Een vrijwilligersdag is elke kalenderdag dat één vrijwilliger verzekerd is. Zo kan je organisatie haar activiteiten verzekeren zoals het haar het beste uitkomt: bijvoorbeeld vier activiteiten met 25 vrijwilligers verzekeren of 10 activiteiten met 10 vrijwilligers.

Praktisch?

Je vrijwilligersorganisatie moet eerst erkend worden.
Je vindt hier alle informatie, formaliteiten en documenten. Brusselse organisaties kunnen terecht op de site van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact