nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Vermogensfinanciering

VZW’S hebben geen aandeelhouders die vermogen/risicokapitaal inbrengen en (eventueel) dividenden krijgen. De typische vermogensfinanciering komt dan ook niet in die vorm voor bij VZW’s.

Start-up Plan

Is niet toegankelijk voor vzw’s.

Trividend

Trividend biedt sociaal risicokapitaal, als financiële en inhoudelijke hefboom voor maatschappelijke impact en transitie: Impact Investing.

Trividend zet haar middelen vooral in om een maatschappelijk rendement te realiseren, om een sociale meerwaarde te bieden aan wie in en met Trividend investeert. Trividend onderschrijft nadrukkelijk de principes en waarden van de sociale economie: aandacht voor tewerkstelling van kansengroepen, werken aan eerlijke arbeidsomstandigheden en –verhoudingen, het leefmilieu centraal stellen in activiteiten en productiemethodes, participatief ondernemerschap, betrokken besluitvorming, correct evenwicht tussen belanghebbenden, en winst in eerste instantie aanwenden voor maatschappelijke meerwaarde.

Trividend werd door de Vlaamse Overheid erkend als het Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie.

Impact Investing bij Trividend:

  • voor ondernemingen/organisaties met een doordacht businessplan
  • risicokapitaal (bij voorkeur tussen 50.000 en 150.000 euro)
  • organisatie moet zelf ook een aandeel in het kapitaal van Trividend nemen
  • achtergestelde lening (kan als hefboom dienen voor bijkomende bankfinanciering). Looptijd voor een achtergestelde lening ligt tussen 4 en 10 jaar en is meestal 5 à 6 jaar.
  • kapitaal: Trividend investeert ook rechtstreeks in het kapitaal en versterkt daarmee het eigen vermogen van de onderneming. Trividend neemt altijd een minderheidsparticipatie. Omdat Trividend een rollend fonds wil zijn, streeft het doorgaans naar een exit na 5 à 6 jaar.

 

Meer info: http://www.trividend.be/ik-zoek-financiering

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact