nieuwsbrief

Schrijf je hier in

‘Verklaring uiteindelijke begunstigde’ van de VZW?

20-9-2016

De wetgeving ‘tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’ verplicht financiële dienstverleners zoals banken en boekhoudkantoren om de ‘uiteindelijke begunstigden’ van hun klanten te identificeren en hun identiteit te controleren als het gaat om rechtspersonen of andere juridische constructies.

De ‘uiteindelijk begunstigden’ zijn de natuurlijke personen ten voordele van wie een verrichting wordt gedaan of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar of bezitter zijn.

Dergelijke verklaring is voor VZW’s een eigenaardig punt. Niemand bezit immers een VZW of krijgt het vermogen ervan. Toch moet je ook voor een VZW de ‘uiteindelijke begunstigden’ opgeven.

Concreet gaat het om de personen die de controle uitoefenen en de bestuursbeslissingen nemen:

  • de personen die bestuurder zijn van de VZW
  • wanneer rechtspersonen (bv. andere VZW’s) bestuurder zijn van je VZW: de namen van de natuurlijke persoon die de aansprakelijke vertegenwoordiger is van de bestuurder-rechtspersoon.

Van elk van hen is ook een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) vereist.

De verklaring moet getekend worden door personen die de organisatie kunnen vertegenwoordigen. De personen dus die ook kunnen tekenen voor bijvoorbeeld het openen van een bankrekening.

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact