nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Vereniging zonder winstoogmerk

12-4-2016

Omschrijving

Een rechtspersoon ‘die welke niet nijverheids- of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen’ (art. 1 Wet van 27 juni 1921)

Kenmerken

  • de handelsactiviteit moet bijkomstig zijn: ze moet kwantitatief ondergeschikt zijn aan de activiteiten voor het vzw-doel, er moet een band tussen beide zijn, en de opbrengsten moeten voor de realisatie van het vzw-doel gebruikt worden
  • de commerciële activiteit mag niet de hoofdactiviteit (geworden) zijn: als dat wel zo is, kan de VZW in de ‘onwettige mededinging’ belanden (beticht worden van oneerlijke handels-/marktpraktijken)
  • de VZW mag geen (deel van de) winst uitkeren aan de leden
  • ‘onevenredige contractuele prestaties’ kunnen ook niet: bv. betaling van een te hoge huurprijs aan een bestuurder of lid
  • onrechtstreekse voordelen (bv. kostenbesparingen, belangenbehartiging) kunnen wel

Voordelen

rechtspersoonlijkheid, dus:

  • duidelijk afgescheiden vermogen
  • beperkte aansprakelijkheid
  • volledige bekwaamheid om partij bij rechtshandelingen te zijn

 

Terug naar overzicht ‘welke soort organisatie?’

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact