nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Vennootschap (met sociaal oogmerk)

12-4-2016

Omschrijving

Een rechtspersoon waarbij (in principe twee of meer) personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

Uitzondering op de vereiste van winstoogmerk

Elke vennootschap kan met sociaal oogmerk opgericht worden (VSO)
bv. een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met sociaal oogmerk (CVBA-SO)

Voordeel

onbeperkt commerciële activiteiten mogelijk

 

Terug naar overzicht ‘welke soort organisatie?’

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact