nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Studentenarbeid en occasioneel sociocultureel werk

Studenten tewerkstellen is nog soepeler geworden. Bovendien is het, weliswaar niet gelijktijdig, cumuleerbaar met occasioneel sociocultureel werk, de zogenaamde 25-dagenregel. Zo kun je eerst iemand 25 dagen als monitor inzetten en vervolgens nog eens 50 dagen als student.
Reden genoeg om die twee voordelige tewerkstellingsvormen onder de loep te nemen.

(Bron: Sociare. Meer info? Lid worden? info@sociare.be; 02 5031811)

Studentenarbeid

25-dagenregel  –  occasioneel sociocultureel werk

Voor wie? Student =  minstens 15 jaar en regelmatig ingeschreven in een onderwijsinstelling

NIET:

 • beperkt leerplan
 • studenten die al 12 maanden werken.
 • studenten ingeschreven zijn in een avondschool
 • studenten die als stage arbeid moeten verrichten die deel uitmaakt van hun opleiding of studieprogramma

WEL: student die afstudeert: die kun je dat jaar in de zomervakantie nog volgens het gunstig stelsel tewerkstellen. Echter niet als verdoken proefperiode.

Occasioneel sociocultureel werker = gelijk wie, in gelijk welk statuut: werknemers, werklozen, gepensioneerden, zelfstandigen, studenten, ambtenaren, leerkrachten, werknemers in tijdskrediet.

Voor werklozen is een aangifte bij de RVA verplicht.

 

voor welke activiteiten/
functies?
alle functies en activiteiten

 

 • organisaties die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten: personen die je als beheerder, huismeester, monitor of bewaker tijdens de schoolvakanties tewerkstelt (art. 17 §1 3°)
 • door de overheid erkende organisaties die socioculturele vorming en/of sportinitiatie verstrekken: personen die je buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties tewerkstelt als animator, leider of monitor (art. 17 §1 4°)
 • inrichters van sportmanifestaties: personen die je uitsluitend op de dag van een sportmanifestatie tewerkstelt. Niet voor betaalde sportbeoefenaars. (art.17 §1 6°)
Duur 475 uren per kalenderjaar per student (bij één of meer werkgevers)

 • enkel de uren die effectief gepresteerd worden, tellen mee. Niet-gepresteerde uren die betaald worden, tellen niet mee.
  Let wel: de solidariteitsbijdrage is wel verschuldigd op het loon voor deze uren.

ga het saldo na aan de hand van het attest van student: zie www.studentatwork.be

TIP: als het om een niet aaneensluitende tewerkstelling gaat, werk dan met week- of dagcontracten.

25 dagen per kalenderjaar per occasioneeel medewerker (bij één of meer werkgevers)

 • iedere gepresteerde dag, ook al is die gedeeltelijk, telt voor één dag;
  in principe enkel effectief gewerkte dagen

 

ga het saldo na via portaalsite Sociale Zekerheid

TIP: vermijd dat afwezigheidsdagen meegeteld worden door kort op de bal te spelen en zo mogelijk met dagcontracten te werken; en doe ook de aangifte per dag

Contract en andere
formaliteiten
studentenovereenkomst = bepaald type contract bepaalde duur

 • schriftelijk, uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt
 • bezorg de student op eerste werkdag een afschrift van het arbeidsreglement
 • bewaar de studentenovereenkomst ten minste 5 jaar 
 • ga eerst het urensaldo na vooraleer je de overeenkomst ondertekent
arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 17 = een bepaald type contract bepaalde duur

 • schriftelijk, uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt
 • ga eerst saldo na vooraleer je de overeenkomst ondertekent
Proeftijd automatisch eerste drie effectieve werkdagen geen proeftijd mogelijk
Einde automatisch bij bereiken einddatum

vroeger beëindigen?

 • tijdens de proefperiode:onmiddellijk zonder opzeg/vergoeding
 • na de proefperiode:

duur van de

overeenkomst

opzeg wg

Opzeg wn

tot één maand

3 dagen

1 dag

meer dan één maand

7 dagen

3 dagen

 • gewone regels mbt kennisgeving
 • verbreken kan ook mits betaling van opzegvergoeding
automatisch bij bereiken einddatum

vroeger beëindigen? gewone regels beëindigen contract bepaalde duur van toepassing

 

 

Loon en voordelen zelfde loonvoorwaarden als andere werknemers in de organisatie die tot dezelfde categorie behoren:

recht op andere voordelen/rechten?

 • tussenkomst woon-werkverkeer en kostenvergoedingen: zelfde als werknemers
 • voordelen, bv. maaltijdcheques: in principe wel tenzij ze behoren tot een objectief te verantwoorden uitgesloten categorie
zelfde loonvoorwaarden als andere werknemers in de organisatie die tot dezelfde categorie behoren

recht op andere voordelen/rechten?

 • tussenkomst woon-werkverkeer en kostenvergoedingen: zelfde als werknemers
 • voordelen, bv. maaltijdcheques: in principe wel tenzij ze behoren tot een objectief te verantwoorden uitgesloten categorie
Arbeidsduur arbeidsduurregels van toepassing maar niet:

 • 1/3 regel

Jonger dan 18? Afwijkende regels rond pauzes en rusttijd, zon- en feestdagwerk en nachtarbeid

arbeidsduurregels van toepassing maar niet:

 • 1/3 regel en 3-urenregel

Jonger dan 18? Afwijkende regels rond pauzes en rusttijd, zon- en feestdagwerk en nachtarbeid

Gewaarborgd loon (GL) bij ziekte of ongeval? 1.arbeidsongeschikt wegens ziekte of ongeval:

arbeider: recht op GL na 1 maand anciënniteit

bedienden:
– contract maximum 3 maanden: recht op GL na 1 maand anciënniteit
– contract > 3 maanden recht op GL na proefperiode

2.arbeidsongeschikt door arbeids(weg)ongeval: vanaf eerste dag, geen anciënniteitsvoorwaarde

1.arbeidsongeschikt wegens ziekte of ongeval:

Nee, als je met korte contracten of dagcontracten werkt normaal gezien niet. Anciënniteitsvoorwaarde van 1 maand is immers niet vervuld.

 


2.arbeidsongeschikt door arbeids(weg)ongeval: 
vanaf eerste dag, geen anciënniteitsvoorwaarde

Recht op betaalde afwezigheid op feestdag? ja, als die binnen contract valt

Tip: als het om een niet aaneensluitende tewerkstelling gaat, werk dan met week- of dagcontracten

Betaling feestdag die na einde contract valt?
Is afhankelijk van de anciënniteit:

 • anc. < 15 kalenderdagen: geen
 • anc. 15 dagen – 1 maand: betaling 1 feestdag in 14 dagen na einde contract
 • anc. > 1 maand: betaling feestdagen in 30 dagen na einde contract
ja, als die binnen contract valt

Hoe vermijd je dit? werk met dagcontracten of met een contract met opsomming van de te werken dagen

Betaling feestdag die na einde contract valt?
Is afhankelijk van de anciënniteit:

 • anc. < 15 kalenderdagen: geen
 • anc. 15 dagen – 1 maand: betaling 1 feestdag in 14 dagen na einde contract
 • anc. > 1 maand: betaling feestdagen in 30 dagen na einde contract
Welzijn
 • breng arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte
 • welzijnswetgeving van toepassing, zie syllabus welzijn

Student jonger dan 18 jaar? verplicht voorafgaand onderzoek en specifieke riscicoanalyse

 • breng arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte
 • welzijnswetgeving van toepassing, zie syllabus welzijn

Student jonger dan 18 jaar? verplicht voorafgaand onderzoek en specifieke risicoanalyse

Aangifte Sociale Zekerheid Dimona-aangifte

 • uiterlijk op het moment dat de student begint te werken
 • aangifte per kwartaal
 • aantal dagen opgeven, eventueel achteraf nog aanpassen via wijziging

 

Dimona-aangifte

> Werknemerstype ‘A17’

> Via Multidimona geeft u meerdere dagen in één keer aan via de kalenderfunctie

Rsz? Solidariteitsbijdrage van 8,13 % waarvan 5,42 % ten laste van de werkgever en 2,71 % ten laste van de werknemer.

Voorwaarden:

 • maximum 475 uren per jaar per student
 • studentenovereenkomst
 • student werkt enkel tijdens periodes van niet verplichte aanwezigheid in de school
Geen rsz op volgende voorwaarden:

 • max. 25 dagen per jaar per medewerker
 • voorafgaande Dimona-aangifte
 • voor functie/activiteit zoals bepaald in art. 17

 

 

 

Bv? Vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing

Voorwaarden: schriftelijk contract en geen gewone rsz-bijdragen van toepassing

 

Je maakt een fiscale fiche 281.10 op.

Bedrijfsvoorheffing, in principe op maandbasis:

 • 27,25% op bedragen tot 500 euro
 • 32,30% op bedragen tussen 500,01 en 650 euro
 • 37,35% op bedragen boven 650 euro

Je maakt een fiscale fiche 281.10 op.

Combineerbaar met ander statuut?

 

Ja, maar niet gelijktijdig, met:

 • 25-dagenregel
 • vrijwilliger
 • enkel voor andere functie/activiteit: werknemer, freelancer
  Freelancer kan ook tegelijkertijd.
Ja, maar niet gelijktijdig, met:

 • student
 • vrijwilliger
 • enkel voor andere functie/activiteit: werknemer, freelancer
  Freelancer kan ook tegelijkertijd.
Wetgeving Titel VII arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978 Art. 17 kb 28 november 1969
Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact