nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Stichting

12-4-2016

Omschrijving

Een rechtspersoon opgezet door één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen die een vermogen aanwenden ter verwezenlijking van een bepaald belangeloos doel

Kenmerken

  • naast het doel moeten ook de activiteiten om die te bereiken precies omschreven worden
  • Stichting kan erkend worden als ‘van openbaar nut’ als ze gericht is op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard.
  • ze mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan stichters, bestuurders of derden (uitzondering voor derden: als het kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel)

 

Voordelen

  • een Stichting mag (bijna) onbeperkt commerciële activiteiten verrichten, op voorwaarde dat de opbrengsten gebruikt worden voor de verwezenlijking van het belangeloos doel (de gehele activiteit van de Stichting mag echter niet gericht zijn op de commerciële activiteiten met het oog op het behalen van winst)
  • een Stichting heeft geen leden noch vennoten, dus geen algemene vergadering

 

Terug naar overzicht ‘welke soort organisatie?’

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact