nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Privéfondsen

Een Fonds heeft meestal een specifiek doel, heeft geen rechtspersoonlijkheid en wordt beheerd door een beheerscomité.

De Koning Boudewijnstichting (KBS) beheert verschillende fondsen (ook bedrijfsfondsen).
Onder andere de Fondsen ‘Vrienden van’…: samen met sympathisanten een organisatie duurzaam ondersteunen en via een Fonds ‘Vrienden van’ geld inzamelen. Kan ook gebruikt worden voor structurele steun of tegemoetkoming in de werkingskosten!
info: https://www.kbs-frb.be/nl/Centre-for-Philanthropy/Our-philanthropy-vehicles/Philanthropy-close-to-home

Bedrijfsfondsen

De initiatiefnemer beslist zelf welke projecten  steun krijgen (fondsen vaak beheerd door de KBS). Zie bv.:

 

Collectieve bedrijfsmecenaatsfondsen

Verschillende bedrijven brengen hun mecenaatsmiddelen onder in een gezamenlijk fonds fondsen per bedrijf (bv.: Akcess)

Nationale Loterij 

De Nationale Loterij treedt op als sponsor en subsidieverlener. Ze ondersteunt een brede waaier aan projecten. Met sponsoring van sport, cultuur, jongerenevenementen en sociale initiatieven maar ook ondersteuning van lokale, kleinschalige en sociale projecten.
https://www.nationale-loterij.be/nl

Venture Philanthropy fonds

Deze vorm van filantropie heeft niet alleen tot doel financiële middelen naar organisaties toe te leiden maar ook externe knowhow in te brengen en netwerkvorming te bevorderen. Doel is dus ondersteunen via consultancy en financiële middelen. De steun kan tot 80.000 euro bedragen en wordt toegekend over een periode van maximum 3 jaar. Alleen dossiers die betrekking hebben op structurele verbeteringen (en dus niet op een project), komen in aanmerking. (Het fonds beschikt over middelen via bedrijfsmecenaat.)
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2015/20151127DS1

Internationale foundations

Voorbeelden:

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact