nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Een organisatie als lid van de Raad van Bestuur?

24-4-2017

De vzw-wetgeving is gewijzigd sinds 1 mei 2019. Vzw’s die na deze datum worden opgericht moeten er voor zorgen dat hun statuten in  regel zijn met de nieuwe verplichtingen. Je vindt hier een overzicht van de wijzigingen.

Scwitch stelt alles in het werk om de komende dagen al haar teksten aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Binnen enkele dagen publiceren we op de site de nieuwe statutenbouwer en modelstatuten.

 

Kan een VZW of een andere rechtspersoon lid zijn van een Raad van Bestuur?
Dat kan, althans als de statuten dat niet onmogelijk maken. Een bestuurder kan een rechtspersoon zijn. In de benoemingsakte neemt men dan de naam, de rechtsvorm, de zetel en het ondernemingsnummer van de rechtspersoon op (art. 9 VZW-wet).
Uiteraard moet die rechtspersoon, die organisatie concreet in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd worden door een gemandateerd natuurlijk persoon.

Om redenen vooral van continuïteit en omdat een bestuursmandaat een persoonlijk mandaat is, wordt algemeen echter aangeraden alleen NATUURLIJKE personen op te nemen in de Raad van Bestuur. Dat kunnen dan uiteraard, al dan niet opgelegd door de statuten, personen zijn die een lidorganisatie vertegenwoordigen.
In de statuten kan men bepalen welke leden kandidaat-bestuurders kunnen voordragen (die eventueel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen), bijvoorbeeld alleen lidorganisaties. En men kan ook stipuleren dat een bestuurder die geen leidende functie meer heeft bij de lidorganisatie die hem/haar heeft voorgedragen, van rechtswege ontslagnemend is uit de Raad van Bestuur. Zo verzekert men een band tussen bestuurder en lidorganisatie.

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact