nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Een organisatie als lid van de Raad van Bestuur?

De vzw-wetgeving is gewijzigd sinds 1 mei 2019. Vzw’s die na deze datum worden opgericht moeten er voor zorgen dat hun statuten in  regel zijn met de nieuwe verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’). Bestaande vzw’s zijn vanaf 1 januari 2020 sowieso onderworpen aan bepaalde dwingende regels. Je vindt hier een overzicht van de wijzigingen en hier een overzicht van de dwingende regels die vanaf 1 januari 2020 sowieso van toepassing zijn op je vzw, ongeacht het feit of je de statuten al hebt aangepast of niet.

Onderstaande tekst is reeds aangepast aan de nieuwe wetgeving (WVV) en de voornaamste wijzigingen staan in paars aangeduid.

De vaste vertegenwoordiging van de rechtspersoon-bestuurder is een dwingende bepaling van het WVV en deze regels gelden dus al vanaf 1 januari 2020 voor elke vzw.

Nieuwe wetgeving vanaf 1 jan 2020 :

Art. 2:55 WVV : Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

Als je dus een organisatie wil opnemen in je Bestuur, moet je naast die rechtspersoon (vb. een vzw) ook een natuurlijke persoon benoemen die de ‘vaste vertegenwoordiger’ van de vzw is in het Bestuur.

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact