nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Nood aan aanvullende financiering?

Extra middelen zijn voor de meeste organisaties welkom.
Maar vooraleer je krampachtig op zoek gaat naar nieuwe inkomstenbronnen, is het zinvol om de financiële situatie van je organisatie eens grondig door te lichten.

FINANCIËLE DOORLICHTING 

Elke organisatie heeft kosten en opbrengsten. Beide luiken doorlichten is dus de boodschap!
De kosten kunnen misschien lager en de opbrengsten misschien hoger?

 Kosten

Er zijn twee soorten kosten:

 • vaste kosten: zijn kosten die altijd weerkeren en die ongeveer constant blijven ongeacht of je veel of weinig doet, met een personeelslid meer of minder bent, enz…

Bv.: infrastructuur, huur, onderhoudskosten, verzekeringskosten, energiekosten, communicatiekosten, lidgelden, abonnementen, afbetaling leningen, …

 • variabele kosten: deze kosten variëren mee met de activiteiten en grootte van je organisatie.

Bv.: personeelskosten, vervoerskosten, kosten activiteiten, …

De kosten verlagen kan op verschillende manieren, zoals:

 • besparingen: bv. lagere huisvestingskosten, minder personeel , minder arbeidsuren personeel, minder abonnementen/lidgelden, reorganisaties,…
 • kostenefficiënter werken
 • goedkoper werken
 • digitaliseren
 • samenaankopen
 • kostendelend werken, shared services
 • uitbesteding opdrachten
 • keuze voor aankoop goedkopere producten /diensten
 • alternatieve betalingsmodellen
 • goedkopere activiteiten-omkadering (infrastructuur, communicatie,…)
 • inschakelen vrijwilligers
 • tijdsbank

 

Opgelet: sommige ingrepen op de kosten kunnen ook invloed hebben op de inkomsten of nieuwe kostenposten doen ontstaan!

Ingreep kostenkant

Mogelijke extra kosten

Invloed opbrengstenkant

minder personeel

minder arbeidsuren

opzegvergoeding Inkomsten uit activiteiten/diensten

(minder activititeiten/diensten)

Subsidies werkgelegenheidsmaatregelen (sociale maribel, VIA, enz.)

uitbesteding opdrachten extra kosten leverancier
inschakelen freelancers, vrijwilligers extra begeleidingskosten
reorganisaties vaak consultancy-kosten +

kosten verandering

digitalisering extra informaticakosten

 

Opbrengsten

Hoe ziet je financieringsmix eruit? Ben je vooral afhankelijk van één inkomstenbron of heb je een divers palet van inkomsten? Zijn je inkomsten conjunctuur- of trendgevoelig? Met welke opbrengst kun je welk soort kosten best dekken?

Mogelijke inkomstenbronnen:

 • overheidssubsidiëring
 • verschillende beleidsniveaus: lokaal, Vlaanderen, federaal, Europees
 • verschillende beleidsdomeinen
 • verschillende aard: projectsubsidies, structurele subsidies
 • werkgelegenheidsmaatregelen
 • privéfondsen (KBS, bedrijfsfondsen, foundations,…)
 • giften, schenkingen, mecenaat, legaten, crowdfunding
 • giften in natura, ruil
 • goodwill
 • commissies
 • sponsoring
 • lidgelden
 • eigen opbrengsten: eigen activiteiten, verkoop diensten en producten, horeca-activiteiten, verhuur, abonnementen
 • ontwikkelen verdienmodellen
 • oprichting winstgevende vehikels
 • cofinanciering
 • kredieten, voorfinanciering, formeel & informeel (peer-to-peer, FFF), korte & lange termijn
 • vermogensfinanciering
 • enz…

 

Opgelet: sommige nieuwe inkomsten veronderstellen eerst een investering of opstartkosten!

Voor een meer gedetailleerde lijst van financieringsmogelijkheden zie ‘Financieringsbronnen‘ (met overzicht van instrumenten.

Stimuli

Sommige externe maatregelen, ingrepen kunnen je kosten/opbrengsten beïnvloeden. Denken we maar aan een aantal directe, fiscale of flankerende beleidsmaatregelen, bv.:

 • fiscale aftrekbaarheid
 • lager btw-tarief
 • werkgelegenheidssmaatregelen
 • inschakelen vrijwilligers
 • steunmaatregelen voor advies, coaching,..
 • opleidingssteun
 • startersondersteuning
Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact