nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Lokale afdelingen en hun koepel

Zijn koepelverenigingen volledig aansprakelijk voor hun afdelingen? Kunnen die afdelingen zelf contracten sluiten? Kunnen ze de vorm van een vzw aannemen? Kunnen ze zelf verzekeringen afsluiten? Wat is de verhouding tussen de koepel en de afdeling? …

Het vergde een hele studie om antwoorden te vinden op alle vragen die over dit onderwerp rijzen.
Je vindt ze in deze brochure van De Federatie.

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact