nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Foto’s van het internet plukken?

15-8-2016

Auteursrecht respecteren

Foto’s kunnen door het auteursrechtrecht beschermd worden als ze origineel zijn. Concreet: als de fotograaf creatieve keuzes gemaakt heeft (perspectief, invalshoek, belichting etc.). Foto’s gemaakt door beroepsfotografen zijn meestal origineel. Foto’s gemaakt door amateurfotografen en zeker de zogenaamde selfies zijn meestal niet origineel.
Als een foto origineel is, wordt die dus beschermd door het auteursrecht. En dan kun je die alleen gebruiken mits toestemming van de fotograaf of zijn rechthebbende(n). Voor meer info, klik hier.
Het is dus gevaarlijk om zomaar foto’s van het net te plukken en die te gebruiken. Je moet nagaan of ze wel vrijelijk mogen worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer een creative commons licentie van toepassing is of als de website uitdrukkelijk vermeldt dat de foto’s mogen worden gebruikt.
Zoniet riskeert men een schadevergoeding te moeten betalen als de betrokken fotograaf (of de rechthebbende) op het onrechtmatig gebruik zou stuiten van haar/zijn foto.

Meer info in deze Socius-blog ‘Legale foto’s op je website’.

Kapers op de kust

Hoe langer hoe meer krijgen we signalen van (vooral kleine) organisaties die facturen krijgen voor het gebruik van foto’s op hun website. Bij dit schrijven zit een vaststelling van overtreding (screenshot), de verklaring van de auteur dat het bedrijf gevolmachtigd is het auteursrecht in regel te stellen en een betalingsuitnodiging. De prijs die gevraagd wordt om zich in regel te stellen ligt zeer hoog, tot wel honderden euro’s per foto.  Het gaat hier niet om beheersvennootschappen maar om bedrijfjes als Permission Machine, Graphics Detective… In feite zijn het een soort incassobureaus.

Opgelet: deze facturen moet je niet zomaar betalen.  Ga eerst na of het om een correcte inning gaat.
Vraag is natuurlijk ook of Permission Machine werkelijk een actueel mandaat heeft om voor een bepaalde fotograaf op te treden en auteursrechten te innen. Ook is het zo dat de bewijslast bij de eisende partij ligt en dat een screenshot van je website geen origineel bewijs vormt.

Wat de vergoeding betreft: ook bij een betaling nadien moet de prijs betaald worden die men normaal zou gevraagd hebben (voor tarieven: zie SOFAM). Als een rechter zich moet uitspreken zal hij meestal 200% van de vergoeding vragen. Dus je moet het tarief van de fotograaf kennen en dat met twee vermenigvuldigen.Permission Machine beweegt zich op de grens van het legale. Zij proberen auteursrechten te innen en hopen dit zonder veel weerstand te kunnen doen. Kleinere organisaties zijn dus een gemakkelijkere prooi. Laat je niet van de wijs brengen en ga niet zomaar de factuur betalen. Informeer je goed alvorens te reageren. De FOD Economie heet een handleiding ‘Guidelines – Auteursrechten voor websitehouders’.  Zij hebben tevens een meldpunt voor misbruiken.

Goed om weten

Een auteursrechtelijke inbreuk verjaart vijf jaar na de kennisgeving. Of organisaties werken met of zonder commercieel doel maakt niets uit voor de inbreuk. Het maakt wel uit voor de schadevergoeding.

Auteursrecht is Europees recht. Het Europees Hof deed een uitspraak over een tandarts die muziek speelde in de wachtzaal. Het besliste dat er geen inbreuk was op de auteursrechten omdat er geen commercieel gewin was.

De wet op de auteursrechten is niet éénduidig, met als gevolg rechtsonzekerheid. Tevens is er een basisconflict tussen auteursrecht en recht op vrije meningsuiting, beide grondrechten.

(Bron : https://www.defederatie.org/over-decreten-subsidies-en-reglementen/zakelijk-en-financieel/steeds-meer-organisaties-komen-in-de-problemen-met-auteursrechten-op-beeldmateriaal )

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact