nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Foto’s van het internet plukken?

15-8-2016

Foto’s kunnen door het auteursrechtrecht beschermd worden als ze origineel zijn. Concreet: als de fotograaf creatieve keuzes gemaakt heeft (perspectief, invalshoek, belichting etc.). Foto’s gemaakt door beroepsfotografen zijn meestal origineel. Foto’s gemaakt door amateurfotografen en zeker de zogenaamde selfies zijn meestal niet origineel.
Als een foto origineel is, wordt die dus beschermd door het auteursrecht. En dan kun je die alleen gebruiken mits toestemming van de fotograaf of zijn rechthebbende(n). Voor meer info, klik hier.
Het is dus gevaarlijk om zomaar foto’s van het net te plukken en die te gebruiken. Je moet nagaan of ze wel vrijelijk mogen worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer een creative commons licentie van toepassing is of als de website uitdrukkelijk vermeldt dat de foto’s mogen worden gebruikt.
Zoniet riskeert men een schadevergoeding te moeten betalen als de betrokken fotograaf (of de rechthebbende) op het onrechtmatig gebruik zou stuiten van haar/zijn foto.

Meer info in deze Socius-blog ‘Legale foto’s op je website’.

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact