nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Financieringsbronnen

Financieringsbronnen vind je in verschillende omgevingen. Afhankelijk daarvan zijn er verschillende criteria en producten.

oorsprong uitgangspunt vereiste fin. producten
overheid subsidieaanvraag voldoen aan subsidiecriteria structurele subsidie projectsubsidie

financiële maatregelen

markt marketing

de klant

product/dienst

voldoen aan behoeften/belangen van de klant en of bedrijf verkoop goederen/diensten

verhuur

sponsoring

goodwill

verdienmodellen

winstgevende vehikels

financieel plan

businessplan

kredietvraag/kapitaalsvraag

kredietwaardigheid

waarborggarantie

solvabel

kredieten

microkredieten

aandelen

semimarkt steunaanvraag Voldoen aan criteria fonds privéfondsen

bedrijfsfondsen foundations

informele sfeer

achterban

sterk verhaal

betrokkenheid/gedeelde bekommernis

persoonlijke, emotionele en/of originele aanpak giften

giften in natura

ruil

crowdfunding

schenkingen

legaten

ledenbijdragen

mecenaat

eigen aanbod organisatie klant

eigen doelstellingen

mogelijkheden organisatie

kwaliteitsvol aanbod

gerichte communicatie

inkom-/inschrijfgelden

horeca-activiteiten

verhuur

abonnementen

 

FINANCIERINGSINSTRUMENTEN: zie

  1. SUBSIDIES 
  2. PRIVEFONDSEN 
  3. GIFTEN, LEGATEN, SPONSORING, CROWDFUNDING, ENZ.
  4. KREDIETEN
  5. VERMOGENSFINANCIERING
  6. EIGEN OPBRENGSTEN
  7. INITIATIEVEN MET EEN ANDERE KIJK…

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact