nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Extra agendapunt op de AV?

In de oude vzw-wetgeving van 1921 kon je in bepaalde gevallen een agendapunt toevoegen op de Algemene Vergadering zelf.* Dit kan onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 niet meer.

Eens de agenda door de raad van bestuur, eventueel mee op basis van een voorstel van ten minste 1/20 van de leden, vastgelegd en verstuurd is, moeten de leden ervan uit kunnen gaan dat alleen de punten in die agenda op de vergadering komen. Logischerwijs is de beslissing van leden om al dan niet aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering immers gebaseerd op de rondgestuurde agenda. Als op de vergadering zelf een ander agendapunt behandeld wordt, hebben de afwezige leden niet de mogelijkheid zich daarover uit te spreken.

 

*Regeling onder de oude wetgeving :

‘Volgens de VZW-wet (art. 6) moest men ten minste 8 dagen (eventueel meer op basis van de statuten) op voorhand alle leden oproepen voor de algemene vergadering, met bij de uitnodiging ook de agenda en de nodige bijlagen. Men kon nog een agendapunt toevoegen op voorwaarde dat alle leden aanwezig zijn en ermee akkoord waren. Eens de agenda door de raad van bestuur, eventueel mee op basis van een voorstel van ten minste 1/20 van de leden, vastgelegd en verstuurd is, moeten de leden ervan uit kunnen gaan dat alleen de punten in die agenda op de vergadering komen. Logischerwijs is de beslissing van leden om al dan niet aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering immers gebaseerd op de rondgestuurde agenda. Als op de vergadering zelf een ander agendapunt behandeld wordt, hebben de afwezige leden niet de mogelijkheid zich daarover uit te spreken.

Artikel 7 van de VZW-wet bepaalt dat de statuten konden bepalen dat men van de agenda mag afwijken. In dat geval legde men in de clausule ook best de voorwaarden vast waarop dat kan, bijvoorbeeld een aanwezigheid van minstens 2/3 van de leden én het akkoord van alle aanwezige leden.
Dergelijke clausule geldt overigens niet voor een wijziging van de statuten.’

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact