nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Extra agendapunt op de AV?

16-2-2017

De vzw-wetgeving is gewijzigd sinds 1 mei 2019. Bestaande vzw’s moeten vanaf 1 januari 2020 de nieuwe wet toepassen. Vzw’s opgericht na 1 mei worden geacht hun statuten direct in regel met de wet op te maken en de nieuwe wet toe te passen. Je vindt hier een overzicht van de wijzigingen.

Scwitch stelt alles in het werk om de komende dagen al haar teksten aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Binnen enkele dagen publiceren we op de site de nieuwe statutenbouwer en modelstatuten.

 

Volgens de VZW-wet (art. 6) moet men ten minste 8 dagen (eventueel meer op basis van de statuten) op voorhand alle leden oproepen voor de algemene vergadering, met bij de uitnodiging ook de agenda en de nodige bijlagen. Kan men op de vergadering zelf nog een agendapunt toevoegen?

Dat kan op voorwaarde dat alle leden aanwezig zijn en ermee akkoord gaan. Eens de agenda door de raad van bestuur, eventueel mee op basis van een voorstel van ten minste 1/20 van de leden, vastgelegd en verstuurd is, moeten de leden ervan uit kunnen gaan dat alleen de punten in die agenda op de vergadering komen. Logischerwijs is de beslissing van leden om al dan niet aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering immers gebaseerd op de rondgestuurde agenda. Als op de vergadering zelf een ander agendapunt behandeld wordt, hebben de afwezige leden niet de mogelijkheid zich daarover uit te spreken.

Artikel 7 van de VZW-wet bepaalt dat de statuten kunnen bepalen dat men van de agenda mag afwijken. In dat geval legt men in de clausule ook best de voorwaarden vast waarop dat kan, bijvoorbeeld een aanwezigheid van minstens 2/3 van de leden én het akkoord van alle aanwezige leden.
Dergelijke clausule geldt overigens niet voor een wijziging van de statuten.

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact