nieuwsbrief

Schrijf je hier in

CV erkend als SO of een erkende CVSO

Omschrijving

Een coöperatieve vennootschap die als voornaamste doel heeft om, in het algemeen belang een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving, kan erkend worden als sociale onderneming op voorwaarde dat de uitkeringen aan de aandeelhouders beperkt blijft tot een bepaalde rentevoet en dat het resterend saldo na vereffening bestemd wordt voor een gelijkaardig sociaal doel. De vennootschap moet voor de erkenning voldoen aan de voorwaarden die de Koning bij KB vastlegt en haar statuten vermelden die voorwaarden ook. Bij erkenning kan de coöperatieve vennootschap een “CV erkend als SO” worden.

Een erkende coöperatieve vennootschap is een CV die erkend kan worden volgens de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming en haar uitvoeringsbesluiten. Een erkende coöperatieve vennootschap kan ook als sociale onderneming erkend worden volgens de hierboven vermelde voorwaarden. In dat geval draagt de CV de naam als “erkende CVSO”.

Voordeel:

Een VZW kan gemakkelijk omgezet worden in een CV erkend als SO of een erkende CVSO.

 

Terug naar overzicht ‘welke soort organisatie?’

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact