nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Crowdfundingplatforms

7-6-2016
 • dono.be:  online fondsenwerving voor iedereen
  Dono.be biedt je vereniging en haar actievoerders instrumenten om eenvoudig, goedkoop en veilig online fondsenwervingcampagnes op te zetten, hetzij op het www.dono.be platform, hetzij binnen uw eigen website.
  Dono is geen crowdfundingplatform in zijn traditionele vorm. Dono wil een instrument aanbieden dat beter aangepast is aan de realiteit en het juridisch kader waarin verenigingen (en ook stichtingen) kunnen werken.
  Giften die via Dono worden opgehaald, behouden wel fiscale aftrekbaarheid.
  Kostprijs: 8% van de waarde van de opgehaalde giften (excl. btw). (Dono werkt met betaalprovider PAY)

 

 • angel.me: crowdfunding platform ter ondersteuning van creativiteit en ondernemerschap.
  Kostprijs: 6,5% commissie op de het opgehaalde bedrag als het project 100% van haar objectief haalt commissie (SUCCESS FEE) + kosten (tussen 3% en 5%) voor het gebruik van betalingssystemen (kredietkaarten, Paypal, en e-banking). Bij een niet succesvolle campagne zijn er geen kosten.

 

 • http://www.socrowd.be: Sociale Crowdfunding, via een cofinancieringsmodel dat de band tussen de organisatie en haar actieve achterban versterkt (cofinancieringsmodel: voor elke euro die de organisatie verzamelt, krijgt ze 3 euro ter beschikking in de vorm van een renteloze lening).
  Socrowd werkt enkel met organisaties die hun maatschappelijke en/of sociale doelstellingen voor nemen op hun financiële doel, werkt rentevrij (zowel voor aandeelhouders als voor projecten), werkt met aandelen/leningen en niet met giften.

 

 • growfunding.be/bxl: crowdfunding platform voor financiering van lokale projecten in Brussel dat werkt via donatie en beloning. Growfunding is een instrument om een financieel én een sociaal draagvlak te bouwen voor kleine en minder kleine stadsprojecten.
  Kostprijs: 10% op het totaal van de projectkosten (realisatiekosten + kosten attenties)

 

 • crofun.com/nl: een crowdfunding en -investing platform voor zakelijke, creatieve, sociale en innovatieve projecten (werkt Europees). Bij Crofun kun je terecht voor crowdfunding via donaties, beloningen, leningen of een aandelenparticipatie.
  Kostprijs: kosten worden aangerekend als het crowdfundingproject gelden heeft opgehaald en deze worden uitbetaald aan de projectaanbieder. Advertentiekosten: 181 euro + succesfee: 5% + kosten van de betalingsprovider (0,30 euro per transactie + 3% op het opgehaalde kapitaal, via Ingenico en Atos Worldline). Kosten van de betalingsprovider: ook als het project niet geslaagd is.

 

 • crowdfunding.gent/nl: crowdfundingplatform van de stad Gent, voor zowel profit- als non-profitorganisaties. Enkel donation- en rewardcrowdfunding.
  De Stad Gent kan een non-profitproject cofinancieren tot 75% (tot maximum 5000 euro). Hiervoor stelt het stadsbestuur jaarlijks 55.000 euro ter beschikking. Een expertenjury zal projecten selecteren en die voor 25%, 50% of (uitzonderlijk) 75% cofinancieren, tot maximum 5000 euro. Die middelen worden slechts uitbetaald na het succesvol crowdfunden van het restbedrag.

 

 • oksigencrowd.com/oksigen: Oksigen Lab maakt deel uit van ‘Oksigen for social entrepreneurship’. Oksigen Lab stimuleert sociale ondernemingen (ook vzw’s) die problemen aanpakken in een van de volgende maatschappelijke domeinen: demografie, gemeenschap, armoede, milieu, gezondheid en welzijn en ethische goederen en diensten. Donation- en rewardcrowdfunding.

 

 • gingo.community/nl: GINGO, een Belgisch crowdfundingplatform, wil innoverende projecten met een sociale impact ondersteunen. Gingo is eigendom van de Gingo Foundation, een stichting van openbaar nut naar Belgisch recht (doel is om filantropie op een transparante, moderne, ludieke en zo efficiënt mogelijke wijze in België te promoten) en werd opgestart i.s.m. medewerkers van Bank Degroof Petercam.
  Alleen de partners van Gingo kunnen een project voorstellen. (Projecten moeten zich dus tot een van de partners wenden om meer informatie te krijgen.) De geselecteerde projecten worden nadien op het Gingo-platform bekendgemaakt.
  Kostprijs: Gingo rekent geen % aan op de donaties. (De werkingskosten van Gingo (community manager, technische updates aan het platform) worden gedeeld door de “expert partners”.)

 

 • http://www.yeee-haaa.com: Platform voor donatie- en reward based crowdfunding.
  Kostprijs: eenmalige projectkosten (300 euro), geen commissie of transactiekosten

 

 • hellocrowd.be/nl: Hello crowd! is een samenwerking tussen Hello bank (BNP Paribas Fortis) en het crowdfundingplatform Ulule! Reward- en donation crowdfunding.
  Kostprijs: commissie van 8,07% op alle geïnde bedragen (als project volledig gefinancierd wordt)

 

 

 • http://www.worldofcrowdfunding.com: reward- en donation crowdfunding
  Kostprijs: 6% op alle bijdragen. Dit percentage is exclusief transactiekosten. Transactiekosten worden bepaald door de verschillende betaalinstanties (en bedragen vanaf 1/11/2015: overschrijving: 0,75 euro, Ideal: 0,75 euro, Mister Cash: 0,40 euro + 1,8%, PayPal: 0,55 euro + 3,4%)

 

 • http://www.kisskissbankbank.com: een Frans platform dat ook in België actief is. Een platform gewijd aan de creativiteit, aan innovatie, ondernemerschap en de solidariteit. Rewardcrowdfunding.
  Kostprijs: 5% van de ingezamelde fondsen (enkel als het doel van het project bereikt is)

 

 • kickstarter.com: Platform voor creatieve projecten operationeel vanuit de VS (werkt wereldwijd, Engelstalig). Donationcrowdfunding en sponsoring.
  Kostprijs: 5% commissie op bedragen van succesvol gefinancierde projecten + kosten van de betalingsprovider.

 

 • voordekunst.nl: Nederlands crowdfundingplatform gericht op de realisatie van culturele projecten. Voordekunst is een intermediair tussen kunst en publiek.
  Kostprijs: contributie van 121 euro wanneer het project live gaat + 5% (exclusief btw) op het opgehaalde doelbedrag (bij een succesvolle campagne). Als het project meer dan 100% financiering bereikt: 5% (exclusief btw) op het opgehaalde doelbedrag + 10% (exclusief btw) op het deel boven de 100% financiering.

 

 • ulule.com: Frans crowdfundingplatform. Gericht op creatieve, innovatieve of gemeenschapsgerichte projecten.
  Kostprijs: 8% (5% commissie op het verzamelde bedrag bij geslaagde projecten + 3% transactiekosten) . Voor bedragen die verzameld worden via PayPal-betalingen: commissie van 5% op de bedragen + PayPal-commissie van 3,4% + 0,25 cent per transactie (dus 8,4% + 0,25 cent/transactie).

 

 • indiegogo.com: Platform richt zich naar alle sectoren, ook de non-profitsector.
  Kostprijs: 5% commissie op het verzamelde bedrag + kosten van de betalingsprovider (tussen 3 en 5%). Meer info op hun website.
  Voor non-profit and sociale zaken heeft indiegogo een apparte site: www.generosity.com. Die is gericht op sociale fundraising voor kleine en grote zaken (hierop worden geen commissies gerekend). Generosity is een fundraising community gemaakt voor persoonlijke en sociale zaken.

 

 • www.crowdfundinginternational.eu: International crowdfundingplatform (werkt vanuit Nederland). Crowdfunding voor goede doelen, verenigingen en persoonlijke projecten. Je kunt toetreden via de persoonlijke link van de persoon die je op het platform introduceerde. Info langs deze contactpersoon.
  Kostprijs: eenmalige gift van 225 euro. Daarvan is 25 euro voor het platform en 200 euro gaat naar een project van de persoon die je vertelt heeft over CFI.
 • koalect.com: Koalect ontwikkelt digitale fundraising-, crowdfunding- en crowdsourcing-websites op maat voor non-profits en de publieke sector om eigen campagnes en projecten op te lanceren en te financieren. Daarbij wordt in oplossingen voorzien zoals online donatiepagina’s, reward-based crowdfunding, crowdsourcing pagina’s en ook evenementen. Koalect richt zich op (middel)grote organisaties die over een gepersonaliseerde digitale omgeving willen beschikken, complementair met hun eigen website.
  Kostprijs: jaarlijkse licentiekosten vanaf 4800 euro/jaar voor ontwikkeling en onderhoud van het platform;
  4% + 0,20 euro/transactie (kosten betaalprovider inbegrepen);  aanvullende opties en begeleiding op maat mogelijk

  Meer praktische informatie over crowdfunding vind je bij:

 • http://www.belgischecrowdfundingfederatie.be: De Belgische Crowdfunding Federatie (BCF) is de overkoepelende federatie voor crowdfundingplatformen in België. De Federatie werd opgericht op vraag van de Federale overheid om een klankbord te creëren voor alle crowdfundingplatformen die actief zijn in België.
  De BCF heeft als doel:
  – crowdfunding als alternatieve financieringsvorm promoten
  – ondersteunen van opleidingen rond crowdfunding
  – overleg plegen met de diverse stakeholders
  – streven naar een level playing field binnen Europa
Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact