nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Een bestuurder neemt ontslag?

Een bestuurder kan zijn mandaat eenzijdig  beëindigen, nog voor het mandaat afloopt.
Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dat meedeelt aan het Bestuur. Aanvaarding van het ontslag door het Bestuur of de algemene vergadering is dus niet vereist.
Het Bestuur kan de bestuurder echter wel vragen een ‘uitlooptermijn’ aan te houden, tot in vervanging is voorzien door de algemene vergadering. Als die termijn redelijk is, moet de bestuurder die geven.

De beëindiging van het mandaat moet neergelegd worden (op de griffie) en gepubliceerd worden (in het staatsblad, via de griffie). Er is daarvoor wettelijk geen termijn bepaald. Maar zolang het niet gebeurd is, is het ontslag van de bestuurder niet tegenstelbaar aan derden, wat vooral voor (de aansprakelijkheid van) de bestuurder van belang kan zijn.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om de bestuursmandaatbeëindiging formeel te acteren en de neerlegging en publicatie ervan te laten doen (en van eventuele aanstelling van een nieuwe bestuurder) (hier vind je een overzicht van de formaliteiten, hier de link naar de VZW-tool om ze te vervullen).

Meest efficiënt en minst kostbaar is om de mandaatbeëindiging op de volgende gewone AV-bijeenkomst te agenderen, en dan de neerlegging en publicatie te doen (samen met eventuele andere bekendmakingen).
Als die bijeenkomst nog veraf is en de bestuurder een onmiddellijke neerlegging en publicatie eist, kan dat echter alleen door belegging van een buitengewone AV.

Een andere manier waarop in vervanging voorzien kan worden wanneer een bestuurder ontslag neemt voor het einde van zijn mandaat is door coöptatie. Als de bestuurdersfunctie vroegtijdig openvalt, hebben de overige bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder aan te duiden die het mandaat van zijn voorganger volbrengt. De aanstelling van de gecoöpteerde bestuurder zal wel nog bevestigd moeten worden bij de eerstvolgende algemene vergadering. Als de algemene vergadering de gecoöpteerde bestuurder weigert, dan eindigt zijn mandaat na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het Bestuur op dat ogenblik. De coöptatie wordt door het WVV standaard voorzien, maar kan in de statuten uitgesloten worden.

Hoe een bestuurderswissel neerleggen?

Meer informatie over het neerleggen van de bestuurderswissel vind je via dit artikel op onze website. We maakten ook een handige VZWebinar waarbij alle stappen worden overlopen. Opgepast: voor het neerleggen van een bestuurderswissel in Oost- en West-Vlaanderen gelden er extra administratieve verplichtingen. Alle uitleg daarover vind je in dit nieuwsartikel.

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact