nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Een bestuurder neemt ontslag?

16-9-2016

De vzw-wetgeving is gewijzigd sinds 1 mei 2019. Vzw’s die na deze datum worden opgericht moeten er voor zorgen dat hun statuten in  regel zijn met de nieuwe verplichtingen. Je vindt hier een overzicht van de wijzigingen.

Scwitch stelt alles in het werk om de komende dagen al haar teksten aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Binnen enkele dagen publiceren we op de site de nieuwe statutenbouwer en modelstatuten.

 

Een bestuurder kan zijn mandaat eenzijdig  beëindigen, nog voor het mandaat afloopt.
Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dat meedeelt aan de raad van bestuur. Aanvaarding van het ontslag door de raad van bestuur of de algemene vergadering is dus niet vereist.
De raad van bestuur kan de bestuurder echter wel vragen een ‘uitlooptermijn’ aan te houden, tot in vervanging is voorzien door de algemene vergadering. Als die termijn redelijk is, moet de bestuurder die geven.

De beëindiging van het mandaat moet neergelegd worden (op de griffie) en gepubliceerd worden (in het staatsblad, via de griffie). Er is daarvoor wettelijk geen termijn bepaald. Maar zolang het niet gebeurd is, is het ontslag van de bestuurder niet tegenstelbaar aan derden, wat vooral voor (de aansprakelijkheid van) de bestuurder van belang kan zijn.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om de bestuursmandaatbeëindiging formeel te acteren en de neerlegging en publicatie ervan te laten doen (en van eventuele aanstelling van een nieuwe bestuurder) (hier vind je een overzicht van de formaliteiten, hier de link naar de VZW-tool om ze te vervullen).

Meest efficiënt en minst kostbaar is om de mandaatbeëindiging op de volgende gewone AV-bijeenkomst te agenderen, en dan de neerlegging en publicatie te doen (samen met eventuele andere bekendmakingen).
Als die bijeenkomst nog veraf is en de bestuurder een onmiddellijke neerlegging en publicatie eist, kan dat echter alleen door belegging van een buitengewone AV.

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact