nieuwsbrief

Schrijf je hier in

‘Aanvaarde factuur’ opdracht < 30.000 euro?

Voor de eenvoudigste opdracht openbare aanbesteding, de procedure via aanvaarde factuur, is het drempelbedrag op 30 juni ’17 verhoogd van 8500 euro naar 30.000 euro (exclusief btw).

Bij aanvaarde factuur is het niet verplicht om effectief minimum 3 offertes op te vragen. Het volstaat om minstens 3 aanbieders te raadplegen (bv. 3 websites), op voorwaarde dat je die raadpleging kunt aantonen. Je moet de bewijzen bijhouden in een administratief dossier en kunnen voorleggen als erom wordt gevraagd, bv. door de subsidiërende overheid. (Weliswaar kun je specifiekere voorwaarden stellen als je effectief 3 offertes opvraagt; je hebt dan ook de mogelijkheid om te onderhandelen om zo de offerte maximaal af te stemmen op de desiderata.)

Je bent niet verplicht om de opdracht aan de goedkoopste aanbieder te gunnen, je stelt met andere woorden je eigen gunningscriteria op. De werkwijze aanvaarde factuur mag er wel niet toe leiden dat je je altijd tot dezelfde aanbieder richt. Je moet de mededinging in de tijd spreiden, op basis van een kwalitatieve selectie. Je mag een opdracht dus niet in stukken knippen om zo onder het grensbedrag te gaan.

Stappenplan

1. Keuze deelnemer(s)

-Richt je tot drie of meer marktspelers.
Je kunt je in principe tot één enkele deelnemer richten maar dan niet dezelfde voor elke daarop volgende bestelling, om zo de mededinging in de tijd te spreiden.
-Vraag de condities op.
-Bekijk catalogi en/of websites.

2. Onderzoek aanbod

-Consulteer de catalogi of informeer naar het aanbod. Vraag de informatie telefonisch, per fax of per e-mail op.
-Kies je opdrachtnemer.
Je bent niet verplicht de opdracht aan de goedkoopste marktspeler te gunnen, je stelt je eigen gunningscriteria op.

3. Bestelbon

Maak een ontwerpbestelbon en plaats de bestelling bij de gekozen opdrachtnemer door middel van brief, fax of e-mail.

Het kb Uitvoering is niet van toepassing op deze opdrachten, omdat men de soepelheid wou bewaren en de uitvoering niet wou verzwaren met allerlei formaliteiten. Maar je kunt op de bestelling de betalingsvoorwaarden en -termijnen van art. 66-67 en art. 95 (werken) of 127 (leveringen) of 160 (diensten) KB uitvoering van toepassing maken.

4. Aanvaarding factuur

Na de uitvoering van de opdracht kun je de factuur aanvaarden of protesteren.

De aanvaarding van de factuur geldt als bewijs van de sluiting van de opdracht. (art. 110, laatste lid KB Plaatsing)

Betalingstermijn: factuurvoorwaarden van opdrachtnemer

 

Modeldocument

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact