nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Aangifte rechtspersonenbelasting?

De rechtspersonenbelasting is een belasting op bepaalde inkomsten van vzw’s: bepaalde onroerende, roerende en diverse inkomsten. Winst wordt in de rechtspersonenbelasting niet belast.

Voor eind september (datum wordt elk jaar meegedeeld) moet elke vzw een aangifte rechtspersonenbelasting indienen. Dat kan alleen online, via BIZTAX. De belastingdienst verwittigt je niet.

Doe je geen (tijdige) aangifte, dan word je vzw forfaitair belast. Dat kost 625 euro plus een eventuele boete. Let op: deze belasting en boete kan persoonlijk op de bestuurders worden verhaald, omdat zij een contractuele fout begingen.

Als vzw moet men jaarlijks een belastingaangifte formulier 276.5 indienen.

WAT INVULLEN/TOEVOEGEN?

De meeste vzw’s kunnen een blanco aangifte doen en moeten alleen de uitgebreide jaarrekening uploaden. (Deze jaarrekening moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering. Voor de meeste vzw’s betekent dit voor 30 juni.)

Het vereenvoudigde model, dat je jaarlijks moet neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, is niet voldoende. Een jaarrekening is het overzicht van de inkomsten en uitgaven van vorig jaar, plus de staat van vermogen (bijlage C).
Heb je bezoldigingen uitgekeerd, dan moet je ook fiscale fiches (281.50 en samenvattende opgave 325.50) opmaken (voor 30 juni 2017).

Indienen van alle documenten gebeurt via de website van BIZTAX.

AFWIJKEND BOEKJAAR

Doorgaans loopt het boekjaar van vzw’s van 1 januari tot 31 december.
Heb je een afwijkend boekjaar? Hier vind je een lijst waarin aangegeven wordt wat je wanneer moet doen.

HOE INDIENEN?

  • Ga naar de website van Biztax
  • Klik rechts op de pagina op “Naar de toepassing”
  • In deze powerpointpresentatie van de jeugdhuisfederatie Formaat wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen
  • Ook deze pdf geeft een uitgebreid overzicht

De aangifte moet ondertekend worden door een bestuurder die volgens de (in het Staatsblad gepubliceerde) statuten bevoegd is om de vzw te vertegenwoordigen of van wie de aanstelling als vertegenwoordiger van de vzw in het Staatsblad gepubliceerd is.

BIJ WELKE VZW’s VOLSTAAT EEN BLANCO AANGIFTE NIET?

De blanco aangifte volstaat niet voor vzw’s die

  • onroerende inkomsten hebben, bv. door verhuur van een lokaal, en/of
  • roerende inkomsten, bv. door verhuur van een lokaal met meubels, installaties en bijhorende drankverkoop.

Die inkomsten moet je jaarlijks voor 15 januari aangeven. Vervolgens stort je de verschuldigde 30 procent belasting. Dat is op de winst, na aftrek van de kosten. Er ontstaat dus geen nieuwe belasting als je de aangifte rechtspersonenbelasting doet. De belasting werd immers al voldaan.

VERRICHTINGEN BEWIJZEN

Je moet alle boekhoudkundige verrichtingen kunnen bewijzen aan de hand van gedagtekende verantwoordingsstukken (facturen, aankoopbonnetjes, ontvangstbewijzen, …). Je moet alle boekhoudstukken 7 jaar bewaren, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting ervan.

ROERENDE INKOMSTEN

Vzw’s die roerende inkomsten hebben, bijvoorbeeld vanuit verhuur, moeten dit enkel informatief invullen. Er vloeit dus geen aangifte voort uit de belastingaanslag. Op het moment van aangifte moet je de roerende voorheffing al betaald hebben.

BOETE

Wie de aangifte niet doet, betaalt een forfaitaire bedrag van 625 euro. Daar bovenop komt nog een effectieve boete. Die verhoogt als je twee jaar na elkaar geen (tijdige) aangifte doet.

Dat bedrag kan verhaald worden op de bestuurders. Zij zijn de wettelijke vertegenwoordigers van de vzw en moeten erover waken dat de aangifte gebeurt.

Hier vind je Meer over de rechtspersonenbelasting voor vzw’s.

Voor praktische informatie over de indiening van de aangifte rechtspersonenbelasting: zie de SCWITCH-toolkit.

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact