nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Aangifte bewakingscamera’s?

Aangifte bewakingscamera’s niet langer bij Privacycommissie

Tot 25 mei 2018 moesten de bewakingscamera’s aangegeven worden op het elektronisch loket van de Privacycommissie (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door de inwerkingtreding van de GDPR, de ‘Europese verordening inzake gegevensbescherming’, is de Privacycommissie sedert 25 mei 2018 omgevormd tot de ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’. Deze Gegevensbeschermingsautoriteit staat niet langer in voor deze aangiftes.

Aangifte bewakingscamera vanaf 25 mei 2018 bij de lokale politiediensten via www.aangiftecamera.be.

Er werd in een nieuwe Camerawet (die eveneens op 25 mei 2018 in werking is getreden) een nieuw aangiftesysteem (www.aangiftecamera.be) ontwikkeld waarbij de camera moet worden aangegeven bij de lokale politiediensten. Zie ook https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/camerabewaking en https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera/bewakingscameras .

De aangifte moet gedaan worden uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming van de camera’s, zoals wettelijk voorzien.

Aangezien het nieuwe aangifteformulier verschilt van het vorige, moet ook wie zijn camera’s in het oude systeem had aangegeven opnieuw aangifte doen via het nieuwe systeem. Om hen de tijd te geven om zich in orde te stellen, heeft de wetgever een termijn van 2 jaar voorzien, namelijk tot 25 mei 2020.

De aangifte moet bovendien jaarlijks gevalideerd worden om te verzekeren dat de informatie up-to-date is.

Welke camera’s?

De Camerawet is van toepassing op de bewakingscamera’s. Zij beoogt dus enkel de camera’s die geplaatst en gebruikt worden voor toezicht op en bewaking van plaatsen zoals gebouwen, parkings en die worden gebruikt met als doel : misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen, op te sporen, de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren of de openbare orde te handhaven.

Deze wet is niet van toepassing op de bewakingscamera’s die reeds geregeld worden door andere wetten zoals “bewakingscamera’s op de werkplaats met het oog op de veiligheid en de gezondheid, de bescherming van de goederen van de onderneming, de controle van het productieproces en de controle van de arbeid van de werknemer” waarvoor cao nr. 68 van de NAR  de regels bepaalt. Meer uitleg over deze vorm van bewakingscamera’s en over de combinatie van de beide vormen van wetgeving, zie de website van Sociare.

GDPR en Camerawet

De Europese verordening inzake gegevensbescherming, beter bekend als de ‘GDPR’, die op 25 mei 2018 in werking is getreden, heeft implicaties op vele vlakken. Zo ook op het gebied van beeldverwerking. Beeldmateriaal is immers ook een vorm van ‘persoonsgegevens’ in de zin van de GDPR.

Register voor verwerkingactiviteiten

Naast de aangifteplicht via www.aangiftecamera.be, is er sedert de inwerkingtreding van beide wetten eveneens de verplichting om een register voor verwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit wordt opgelegd door de GDPR maar wordt door de Camerawet nogmaals uitdrukkelijk opgelegd en in het KB van 8 mei 2018 verduidelijkt.

Dit register moet, op verzoek, ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit om haar toezichtopdracht uit te voeren.

Voor meer info omtrent de GDPR, zie ons uitgebreid aanbod in de toolbox.

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact