nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Wijziging verplichtingen UBO

8-1-2021

Vanaf 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen in principe verplicht om via het online platform elk document bij te voegen dat “aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is”

Die documenten kunnen, afhankelijk van het specifieke geval te bepalen door de informatieplichtige, een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, (i)vzw, trust of gelijkaardige juridische constructie, een aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander document (gelegaliseerd als afkomstig uit een derde land) zijn. Die documenten moeten toestaan aan te tonen dat de verstrekte informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is.

=> Voor vzw’s zal het voornamelijk gaan over de publicaties van de bestuurders (en ev. de statuten van de vzw als het over de ’natuurlijke personen gaat waarvoor de vzw is opgericht’).

 

Er is een deadline bepaald : Informatieplichtigen die voor 11 oktober 2020 zijn geregistreerd hebben tot 30 april 2021 om de documenten op te laden.

 

Er zijn pogingen vanuit de sector om vanuit het ‘Only Once’ principe  (de statuten zijn al neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, een reeks gegevens is reeds geregistreerd bij de KBO, enz.), de verplichting tot het overleggen van bewijsstukken te verlichten.  Deze nieuwe verplichting is een bijkomende administratieve last en het gaat in het geval van vzw’s bovendien grotendeels over openbaar raadpleegbare documenten. De administratie heeft niettemin een verhoging van het aantal controles aangekondigd waardoor we ons genoodzaakt zien het bestaan van deze nieuwe verplichting mee te geven en aan te raden dit uiterlijk tegen 30 april 2021 in orde te brengen.

 

Informatieplichtigen die de registratie vanaf 11 oktober 2020 in orde brengen laden deze documenten op bij de registratie.

UPDATE NOV 2021 : Er worden intussen boetes uitgedeeld aan vzw’s die niet in orde zijn.
Volg hier snel het VZWebinar om je UBO in orde te brengen met de nieuwste verplichtingen tot het uploaden van documenten.

Alle info over het registreren van de UBO’s vind je hier in onze FAQ.

 

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact