nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Hervorming vzw-wetgeving

26-7-2017

Het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is goedgekeurd.

Daarmee zette de ministerraad van de federale regering op 20 juli het licht op groen voor minister van Justitie Geens.
Het voorontwerp gaat nu naar de Raad van State voor advies. En mogelijk landt het dan nog voor het jaareinde.

Zoals de minister het zelf stelt in zijn jongste nieuwsbrief, wordt het begrip ondernemer binnenkort dus uitgebreid zodat vzw’s ook als ondernemer worden beschouwd.
Wat dat inhoudt en aan bedenkingen oproept, kon je al lezen in onze laatste nieuwsbrief en in de blogs van Marleen Denef en Dirk Deschrijver.
Maar Scwitch volgt nu op de voet wat de wijzigingen concreet gaan inhouden en brengt haar dienstverlening daarvoor in gereedheid.

 

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact