nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Uitstel meldingsplicht ‘kostendelende verenigingen’ tot 31 maart ’17

1-2-2017

Zelfstandige groeperingen van personen (vroeger ‘kostendelende verenigingen’ genoemd) moeten in principe vanaf 1 juli ’16 de aanvang van de activiteit en dus ook het bestaan en de samenstelling van de groepering, binnen de maand volgend op de aanvang van de activiteit melden. De op 1 juli ’16 bestaande zelfstandige groeperingen moesten die melding ten laatste op 1 augustus ’16 doen.

De circulaire daarover bepaalt dat de melding pas moet gebeuren tegen 31 januari ’17. Maar er is een gedoogperiode. De fiscus bevestigt dat zelfstandige groeperingen tijd hebben tot 31 maart ’17 om aan deze meldingsplicht te voldoen (bericht van 31 januari 2017).

Zelfstandige groeperingen die volledig van btw vrijgesteld zijn op basis van artikel 44 Wbtw, moeten in afwachting van een door de fiscus ter beschikking gesteld formulier, aan die meldingsplicht voldoen met een zelf opgemaakt document.

Let op: dit uitstel betreft enkel de meldingsplicht, niet de plicht om te voldoen aan de nieuwe voorwaarden voor de vrijstelling. Dat betekent dat om de vrijstelling van artikel 44, § 2bis Wbtw te kunnen toepassen:

  • de na 30 juni ’16 opgerichte zelfstandige groeperingen onmiddellijk van bij het begin moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke voorwaarden
  • de zelfstandige groeperingen die al vóór 1 juli ’16 actief waren en die tot 31 december ’16 gebruik maakten van de overgangsregeling, vanaf 1 januari ’17 moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke voorwaarden.

De circulaire van de fiscus vind je hier.

Nog vragen? Stel ze ons.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact