nieuwsbrief

Schrijf je hier in

UBO : Tijd voor actie!

17-7-2019

Tegen uiterlijk 30 sept 2019 moeten alle vzw’s de ‘uiteindelijk begunstigden’ (UBO) registreren in het UBO-register.

Tot voor kort liepen vzw’s die het UBO-register probeerden in te vullen vaak vast op enkele bugs in het systeem. Nu zouden deze bugs van de baan moeten zijn. Vzw’s zullen in principe binnenkort (midden juli) een bericht van de FOD Financiën krijgen in hun MyMinFin-inbox om hen aan te zetten om de UBO-registratie in orde te maken.

Begin NU alvast met de volgende stappen te doorlopen :

  • Ga na of de informatie die in het KBO staat, klopt.
    Er is nu immers een link tussen het KBO en het UBO-register. De gegevens die reeds in het KBO zijn verschenen, worden nu via ‘preregistratie’ overgenomen in het UBO-register. Die gegevens moeten in het UBO-register dan wel nogmaals bevestigd worden. Via deze link kan je opzoeken wat er van jouw vzw in het KBO staat.
    (Is het correct doorgegeven aan de griffie maar foutief doorgekomen bij de KBO, probeer dan via ‘My Enterprise’ de nodige rechtzettingen door te geven. (Zie deze handleiding). Is de actuele info nog niet doorgegeven, dan zal je formulieren 1 en 2 moeten indienen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Zorg dan dat zeker ook het luik C (bedoeld voor het KBO) correct ingevuld is. Zie ook onze FAQ over neerlegging van de formulieren)
  • Laat de bevoegde personen inloggen in de online-applicatie.
    zowel om te zien of het effectief lukt om in te loggen (en om eventueel een andere persoon te mandateren), als om de personen te leren werken met de applicatie zelf.
  • Neem er de handleiding voor het mandateren van personen en de gebruikershandleiding voor het invullen van het register voor vzw’s bij.

 

Welke info moet je exact ingeven en van wie?
Lees alle info over het hoe en waarom van de UBO-registratie na in onze FAQ.
Lees dit bericht ook na in onze nieuwsbrief van 16 juli.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact