nieuwsbrief

Schrijf je hier in

UBO : eerste boetes – VZWebinar

30-11-2021

Tegen 31 aug 2021 moesten alle vzw’s documenten uploaden bij het UBO-register die “aantonen dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is”

(zie https://scwitch.be/nieuws/wijziging-verplichtingen-ubo/).

Deze nieuwe verplichting is een bijkomende administratieve last en het gaat in het geval van vzw’s bovendien grotendeels over openbaar raadpleegbare documenten. Vanuit het ‘Only Once’ principe (de statuten zijn al neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, een reeks gegevens is reeds geregistreerd bij de KBO, enz.), blijft dit een Kafkaiaanse verplichting.

Helaas blijkt de administratie haar dreigement omtrent aangekondigde controles ook effectief door te zetten. De eerste boetes blijken uitgedeeld, waardoor we ons genoodzaakt zien nogmaals het bestaan van deze nieuwe verplichting mee te geven en aan te raden dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

Uiteraard zijn we ook samen met de belangenbehartigers van de sector volop aan het bekijken hoe we de vzw’s die reeds met boetes geconfronteerd zijn, kunnen begeleiden.

Scwitch helpt je erdoor!
We maakten een stappenplan waarin wordt getoond hoe je deze laatste nieuwe verplichting tot het bijvoegen van documenten in orde moet brengen

en een VZWebinar-infofilmpje die je door de integrale registratie helpt!

Het integrale UBO-dossier vind je hier.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact