nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Tegen zomervakantie plan voor verbetering vrijwilligersbeleid

8-4-2016

De Vlaamse Regering zette op 26 februari met een conceptnota het licht op groen voor een overleg over een verbeterd, gecoördineerd vrijwilligersbeleid. nota kwam er op initiatief van minister-president Bourgeois en minister Gatz. Een zogenaamd ’Horizontaal Overleg Vrijwilligersbeleid’ moet tegen het zomerreces 2016 de voornemens omzetten in een actieplan.

De cultuurminister wil over alle beleidsterreinen heen en binnen alle overheidsniveaus een overleg opstarten over het statuut van de vrijwilliger, de versnippering van informatie en de overregulering.

De vrijwilligerswet en het statuut van de vrijwilliger zijn federale materies. Volgens minister Gatz en minister-president Bourgeois kan de wet duidelijker wat betreft de behandeling van bestuursvrijwilligers door de fiscus. Ook de meldingsplicht bij de RVA voor mensen met een uitkering vormt al te vaak een drempel.

Ze willen een eenvoudigere procedure voor het opmaken, wijzigen en neerleggen van statuten. En eenvormige regels voor de fiscale behandeling van vergoedingen die organisatie betalen aan opdrachtnemers, freelancers, kunstenaars en vrijwilligers. De complexiteit en rechtsonzekerheid door de verschillende interpretatie en behandeling in verschillende belastingregio’s moeten weg.

Op Vlaams niveau pleiten Bourgeois en Gatz voor een preventieve aanpak. Bij wet- en regelgevende initiatieven met impact op vrijwilligerswerk moet men telkens bekijken hoe de Vlaamse overheid ervoor kan zorgen dat die initiatieven zo vrijwilligersvriendelijk mogelijk zijn. De ministers willen ten slotte ook dat de ondersteuning van het lokale middenveld beter gestructureerd wordt. De informatie, kennis en expertise over vrijwilligers zijn versnipperd over te veel diensten.

De volledige nota vind je hier.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact