nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Taxshift: effectieve lastenverlaging en meer sociale maribel

8-4-2016

Door de taxshift is er in de socioculturele sector sinds 1 april 2016 een directe, forfaitaire vermindering van de rsz-werkgeversbijdragen voor alle lonen. Die betekent concreet voor onze sector:

 • behoud van het rsz-werkgeversbijdrage op 32,4%
 • invoering van forfaitaire vermindering op alle lonen:
  • op 1/4/2016: 24 euro per kwartaal per voltijdse werknemer
  • op 1/1/2018: 49 euro per kwartaal per voltijdse werknemer

Je kunt de impact van de vermindering van de rsz-bijdragen voor jouw organisatie simuleren aan de hand van dit instrument.

Er is ook een uitbreiding van de lonen die in aanmerking komen voor de rsz-vermindering lage lonen:

 • op 1/4/2016: tot een brutomaandloon van 2370 euro
 • op 1/1/2018: tot een brutomaandloon van 2406 euro
 • op 1/1/2019: tot een brutomaandloon van 2530 euro

Ten slotte stijgen de dotaties voor de sociale maribel substantieel, in schijven vanaf dit jaar. 

Iedereen naar 25% werkgeversbijdrage?

 • Voor rsz-categorie 1 (‘profitsector’, en ook PC 304) dalen de rsz-werkgeversbijdragen geleidelijk naar 25% tegen 2020. Maar bestaande structurele kortingen en de korting van 1% op het brutoloon op de door te storten bedrijfsvoorheffing verdwijnen. Die maakten dat de reële rsz-werkgeversbijdrage gemiddeld al rond 28 à 29% lag.
 • Voor de rsz-categorieën 2 en 3 (socialprofitsectoren, waaronder PC 329 voor de socioculturele sector) is in een evenredig extra budget voorzien (van 476,6 miljoen) tegen 2020, voor de effectieve verlaging van de rsz-werkgeversbijdragen en verhoging van de middelen voor de sociale maribel. Die maken dat onze sector gelijke tred houdt met de lastenvermindering voor de profitsector, en dus ook ‘virtueel’ naar een 25% rsz-werkgeversbijdrage gaat.

(bron: www.sociare.be)

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact