nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Overgangsregeling reprografierechten in ’16

6-10-2016

De wet erover verandert pas later dit jaar.

Ze treedt wellicht op 1 januari ’17 in werking. Dat betekent volgens Reprobel dat een nieuw driejaarlijks raamakkoord voor de socioculturele sector ook dan pas kan ingaan.
Het laatste raamakkoord tussen Sociare en Reprobel liep van januari ’13 tot december ’15.
Op voorstel van Reprobel wordt dat akkoord nu als overgangsregeling met één jaar verlengd.
Praktisch ziet het er voor ’16 als volgt uit:

  • voor organisaties die intekenden op het raamakkoord ’13-’15 tussen Sociare en Reprobel:
    je organisatie krijgt binnenkort van Reprobel het voorstel om voor het jaar ’16 één derde van het bedrag te betalen dat ze voor ’13-’15 betaalde, verhoogd met een indexaanpassing.
    – ga je akkoord, dan moet je niets doen, en krijg je een factuur gelijk aan 1/3 (geïndexeerd) van het bedrag voor ’13-’15
    – ga je niet akkoord, dan kun je reageren en krijg je de gewone (bij kb vastgelegde) aangifteformulieren die  je ingevuld en ondertekend aan Reprobel moet terugbezorgen.
  • voor organisaties die niet intekenden op het raamakkoord ’13-’15 tussen Sociare en Reprobel, verandert er niets. Zij krijgen van Reprobel een aangifteformulier en betalingsvraag voor ’16, op basis van de algemene voorwaarden en tarieven of van de eigen overeenkomst met Reprobel.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact