nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Rechtbank wijst eis Permission Machine af – online infosessie

17-11-2021

Permission Machine’ oefent zijn beheersactiviteiten op een agressieve manier uit en met onredelijke eisen. De Gentse ondernemingsrechtbank deelt deze visie in een rechtszaak die Permission Machine aanspande tegen Kortom vzw.

Als organisatie is het vanzelfsprekend om de auteursrechten omtrent het gebruik van foto’s te respecteren. Beheersentiteit ‘Permission Machine’ volgt die rechten op maar hun werkwijze is niet onbesproken.

We publiceerden hierover een tijd terug een blog van Didier Deneuter en Ellis Vandorpe van Advocatenbureau Modo Law en De Federatie volgt dit ook al enkele jaren op.

Kortom vzw, vakvereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie, werd met een claim geconfronteerd en dit leidde tot een rechtszaak, waarbij Permission Machine nu in het ongelijk wordt gesteld. Didier Deneuter en Ellis Vandorpe van Advocatenbureau Modo Law traden tijdens deze rechtszaak op als advocaten van Kortom.

Gratis online infosessie

Wil je meer weten over deze case? Je kan deelnemen aan de gratis online sessie van Kortom vzw op maandag 13 december.

Advocaten Didier Deneuter en Ellis Vandorpe lichten tijdens deze online sessie het standpunt en de argumenten toe die tijdens deze rechtszaak werden opgebouwd. Ze lichten de uitspraak van de ondernemingsrechter toe en duiden de impact voor alle overheden, kleine en grote ondernemingen.

Zoeksoftware

In opdracht van fotografen en persagentschappen spoort Permission Machine via zoeksoftware naar inbreuken op auteursrechten. Vooral de manier waarop het bedrijf overgaat tot actie is niet onbesproken. Permission Machine zet particulieren, kleine en grote organisaties onder druk om licenties te betalen met eenzijdig opgelegde tarieven en verhogingen. Het bedrijf houdt daarbij geen rekening met het materiaal, de context en de omstandigheden van de vastgestelde overtreding.

Ook Kortom vzw ontving een licentienota van Permission Machine voor de publicaties van drie foto’s online. Kortom vindt auteursrechten belangrijk, maar om verschillende redenen gingen zij niet akkoord met de licentievergoeding. Zo waren de foto’s niet langer publiek toegankelijk.

Meer dan een jaar na datum stapte Permission Machine naar de Gentse Ondernemingsrechtbank. Ze stelde een stakingsvordering in en vroeg een vergoeding van 250 euro per dag per vastgestelde inbreuk en per foto.

Eis afgewezen

Bij vonnis van 3 november 2021 gaf de rechtbank Kortom gelijk en verklaarde ze de vordering van Permission Machine ongegrond. Na grondig onderzoek van de werkwijze die Permission Machine stelselmatig toepast is de rechter van oordeel dat dat de vordering misbruik uitmaakt: ze sporen overtredingen in eerste instantie op om er munt uit te slaan, niet om die stop te zetten.

“… de activiteiten die Permission Machine ontwikkelt zijn hoofdzakelijk gericht op het onder druk genereren van inkomsten uit vastgestelde (vermeende) schendingen van auteursrechten en niet op het doen ophouden ervan: de beheersentiteit verkrijgt haar inkomsten uit licenties die zij opdringt in functie van de aangetroffen inbreuken en exploiteert de auteursrechten niet actief; eiseres (Permission Machine) heeft er commercieel baat bij dat schendingen in stand worden gehouden, terwijl haar algemene opdracht er net in bestaat deze te bestrijden zodat de rechtenhouder zich verzekerd weet van een sluitende bewaking die in de eerste plaats streeft naar het vermijden van inbreuken.”

Daarbij tilt de rechter zwaar aan de volgende elementen:

  • De vanzelfsprekendheid waarmee Permission Machine ervan uitgaat dat de foto’s waarvan zij de rechten zegt te beheren beschermd zijn door het auteursrecht en het gebrek aan overtuigend bewijs dat zij de rechten op de bewuste foto’s heeft verkregen.
  • De willekeurige vaststelling van de vergoeding die Permission Machine eist. Die vergoeding sluit niet aan bij indicatieve tarieven en drijft ze op met onbewezen kosten.
  • Permission Machine wachtte méér dan een jaar om naar de rechtbank te stappen, zonder ooit te vragen de foto’s te verwijderen of te onderzoeken of de foto’s nog publiek toegankelijk stonden.

 

In de systematische methodiek van Permission Machine ziet de Voorzitter een misbruik van haar bevoegdheden, zodat de stakingsvordering wordt afgewezen. 

Deze beschikking is een primeur met verregaande gevolgen; waar het vonnis in eerste instantie een uitspraak inhoudt op de ingestelde stakingsvordering heeft de rechter eveneens uitspraak gedaan over de kern van de werkwijze van Permission Machine en deze aan de kaak gesteld. 

Afwachten of de betrokken organisatie bereid is hieruit lessen te trekken en haar policy zal bijschaven.

Hou altijd rekening met de auteursrechten

Uiteraard is het de bedoeling dat iedereen de auteursrechten respecteert. Hou daar altijd rekening mee als je foto’s gebruikt. Heb je geen eigen beelden ter beschikking? Pluk dan niet zomaar een foto of video van het internet. Gelukkig zijn er heel wat sites waar je rechtenvrij beeldmateriaal kunt downloaden. Meer informatie vind je in het Kortom-artikel ‘Websites voor rechtenvrij beeldmateriaal’.

Permission Machine is niet de enige beheersentiteit die auteursrechten op een onredelijke en agressieve manier misbruikt. Ontvang je zo’n licentievergoeding? Kijk altijd goed de beweerde overtreding na en informeer je. De uitspraak van de Gentse ondernemingsrechtbank is alleszins een belangrijk precedent om misbruik te bannen.

 

Schrijf hier in voor de gratis online sessie van Kortom vzw op maandag 13 december. Advocaten Didier Deneuter en Ellis Vandorpe lichten het standpunt en de argumenten toe die tijdens deze rechtszaak tegen Permission Machine werden opgebouwd.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact