nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Nog geen raamakkoord met Reprobel

21-6-2017

De gesprekken over een nieuw raamakkoord met Reprobel kunnen nog niet starten.

Voorlopig moet je niets ondernemen.
Reprobel is de nieuwe regeling voor auteursrechten nog aan het implementeren.
Op 29 december 2016 verschenen de nieuwe wetgeving over de reprografie en op 10 maart 2017 de tariefbesluiten in het Staatsblad.
De belangrijkste wijzigingen:
– de reprografievergoeding op kopieerapparaten en multifunctionele printers is geschrapt
– de vergoeding op de fotokopieën verhoogt tot 0,0554 euro per pagina. Dat bedrag bestaat uit een auteursvergoeding (de eigenlijke reprografievergoeding) en een uitgeversvergoeding, die Reprobel samen zal innen. De verhoging van de paginavergoeding moet het wegvallen van de apparatenvergoeding compenseren.
Het nieuwe schema zou vooralsnog alleen voor 2017 gelden. Het is de bedoeling dat er vanaf 2018 een definitief juridisch kader komt. Dat zou vermoedelijk wel grotendeels, minstens wat algemene principes betreft, in de lijn liggen van de tijdelijke regeling voor 2017.

Of we voor de socioculturele sector een raamakkoord kunnen sluiten met Reprobel, moet dus later dit jaar nog blijken. We houden je op hoogte, via onze nieuwsbrief en/of een apart nieuwsbericht.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact