nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Nieuwe VZW-wetgeving op komst: nog te vroeg voor actie

5-2-2018

Er is inderdaad geen reden om nu al een prijzige formele aanpassing van je VZW-statuten te plannen.

Tenzij er nog een wiel afloopt, komt het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen er wellicht in de zomerperiode. Er worden dan onmiddellijk enkele zogenaamde ‘dwingende’ regels van kracht, ongeacht wat er in je VZW-statuten staat. En aanvullende bepalingen zullen ook gelden tenzij de statuten uitdrukkelijk iets anders stellen.
Goed om intern rekening mee te houden. Maar in de meeste gevallen zal er geen aanleiding zijn om onmiddellijk over te gaan tot een formele statutenwijziging met neerlegging en publicatie. Bestaande VZW’s krijgen wellicht 10 jaar de tijd om de statuten aan te passen.

SCWITCH bereidt een aanbod op maat van elke mogelijke situatie voor, aan de beste prijs.

Waar we mee uitpakken zodra er zekerheid is over de nieuwe wet. En waar je gebruik van kunt maken volgens je eigen situatie en wensen. Als je bijvoorbeeld wilt inspelen op nieuwe mogelijkheden die de wet biedt, of als een grondige revisie van de statuten al langer aan de orde was, of als je een bestuurswissel hebt op de AV van 2019 bijvoorbeeld. Je kunt dan toewerken naar die AV-bijeenkomst en alle wijzigingen tegelijk neerleggen bij de griffie en laten publiceren. Dat spaart tijd én kosten.
Moraal van het verhaal: wacht op ons nader bericht.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact