nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Fiches 281.50: tegen 30 juni indienen

8-6-2017

Elk jaar voor 30 juni moet je organisatie fiscale fiches 281.50 indienen.


Die fiche moet je opmaken – mogelijk doet je boekhoudkantoor dat – voor vergoedingen en voordelen die je organisatie vorig kalenderjaar toekende aan ‘derden’ voor wie die vergoedingen of voordelen belastbare beroepsinkomsten zijn.
Die ‘derden’ kunnen zowel natuurlijke personen zijn als rechtspersonen, en het kan om diverse soorten vergoedingen gaan voor opdrachten of diensten: erelonen, commissies, voordelen alle aard, vergoeding van kosten die voor rekening van de dienstverlener zijn, enz. In onze sector gaat het meestal om betalingen aan lesgevers, begeleiders, kunstenaars, creatieve en vrije beroepers, enz.
De fiches moeten per (rechts)persoon het totaalbedrag van het vorige kalenderjaar vermelden.

Er zijn echter uitzonderingen. In volgende gevallen moet je geen fiche opmaken:
– voor vergoedingen, betaald aan een dienstverlener die onderworpen is aan de boekhoudwetgeving én btw-conforme facturen moet opmaken. Dus: kreeg je geen btw-conforme factuur of twijfel je of aan beide voorwaarden voldaan is, maak dan een fiche 281.50 op.
– als de vergoedingen voor de dienstverlener in totaal op jaarbasis niet meer dan 125 euro bedragen
– voor wettelijke kostenvergoedingen aan vrijwilligers, vergoedingen aan kunstenaars volgens de kleinevergoedingsregeling en vergoedingen aan sportbeoefenaars en sporttrainers die  belast worden via de fiche 281.30
– voor occasioneel sociocultureel werk (’25-dagenregel’). Daarvoor moet je (sociaal secretariaat) een fiche 281.10 opmaken (fiche voor werknemers en gelijkgestelden).

Info en richtlijnen voor het indienen van de fiches vind je hier.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact