nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Rechtspersonenbelasting: aangifte voor 28 september ’16

8-7-2016

De aangifte voor de rechtspersonenbelasting moet tegen 28 september ’16 ingediend zijn.

De meeste vzw’s oefenen geen ‘handels- of nijverheidsactiviteiten’ uit, hebben geen (hoofdzakelijke) winstgevende activiteit, of vallen onder een wettelijke uitzondering, en zijn daardoor niet aan de vennootschapsbelasting maar wel aan de rechtspersonenbelasting (rpb) onderworpen. Die belast niet het positieve verschil tussen de totale bedrijfsinkomsten en -kosten, maar alleen (en apart) enkele specifieke opbrengsten zoals roerende en onroerende inkomsten.
De aangifte van de rpb moet elk jaar tegen een bepaalde datum gebeuren. Als het boekjaar van je organisatie samenvalt met een kalenderjaar, is dat 28 september ’16. Als dat niet zo is, kijk dan hier.

Doet je organisatie voor de boekhouding een beroep op een extern boekhoudkantoor? Vraag bij twijfel na of het de klus van de fiscale aangiften al op zich neemt, en zo niet, of het dat wil doen en tegen welke vergoeding.

Opgelet: vzw’s (en stichtingen) krijgen van de fiscus geen papieren aangifteformulier meer. De belastingaangifte moet sinds vorig jaar elektronisch gebeuren, via BIZTAX. Alleen als je organisatie of de gemachtigde persoon niet over een computer en internettoegang beschikt, kan de belastingdienst een uitzondering geven. In dat geval moet je -ieder jaar opnieuw- een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij het belastingkantoor, dat u dan een papieren aangifte bezorgt. De indieningstermijn van de aangifte verandert er niet door.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact