nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Btw-regeling kostendelende vereniging verandert op 1 juli

7-6-2016

De btw-regeling voor kostendelende verenigingen verandert grondig op 1 juli ’16.

Op 12 mei ’16 keurde de Kamer het wetsontwerp goed dat de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen wijzigt. De kostendelende vereniging is een oplossing voor vrijgestelde of gemengd btw-plichtigen zoals vele vzw’s, die in het kader van hun beheer onderling samenwerken om kosten te delen. Het principe is dat er een btw-vrijstelling geldt voor diensten die de ‘zelfstandige groepering van personen’ verricht voor haar leden. Voorwaarde is dat de vergoeding louter kostendekkend is.
Er staan echter ingrijpende veranderingen op til. Vanaf 1 juli worden de formaliteiten strenger. Zo moeten zowel nieuwe als al bestaande kostendelende verenigingen zich melden bij het bevoegde btw-controlekantoor en moet men een lijst met de leden en hun activiteiten indienen. Maar ook de voorwaarden om btw-vrijstelling te genieten wijzigen. Zijn vanaf 1 juli 2016 vrijgesteld van btw, de diensten verricht aan hun leden door ‘zelfstandige groeperingen van personen’, op volgende voorwaarden:

  • de leden van de groepering oefenen op geregelde wijze een activiteit uit die op grond van dit artikel vrijgesteld is of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn. De vrijgestelde handelingen of de handelingen waarvoor de leden niet belastingplichtig zijn, vertegenwoordigen een overwegend deel van de activiteit van de leden
  • de activiteiten van de groepering bestaan in het verrichten van diensten aan haar leden die direct nodig zijn voor hun vrijgestelde activiteit of voor hun activiteit waarvoor zij niet belastingplichtig zijn. Als de groepering ook handelingen verricht aan niet-leden, vertegenwoordigen de handelingen verricht aan haar leden een overwegend deel van de activiteit van de groepering
  • de aan ieder lid aangerekende vergoeding of retributie vertegenwoordigt enkel de terugbetaling van zijn aandeel in de door de groepering gedane gezamenlijke uitgaven
  • de vrijstelling leidt niet tot concurrentieverstoring.

 

Meer info? Stel je vraag hier.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact