nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Btw-grens op 25.000 euro

10-3-2016

De grens voor de btw-vrijstelling kleine ondernemingen is sinds 1 januari 2016 25 000 euro.

Verricht uw vzw of groepering aan btw onderworpen handelingen? Dan moet ze daar geen btw op aanrekenen als ze kiest voor het stelsel van ‘kleine ondernemingen’. Dat stelsel van btw-vrijstelling is mogelijk voor organisaties met een jaaromzet van maximaal 25.000 euro vanaf 1 januari 2016.

Btw-plichtigen van wie de omzet tijdens een kalenderjaar de vrijstellingsdrempel niet overstijgt, moeten uitdrukkelijk kiezen voor de toepassing van de vrijstellingsregeling vanaf 1 juli van het volgende jaar.

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact