Vzw-statuten
Checklists
Toolbox
Modeldocumenten

Checklists

Keuze feitelijke vereniging – VZW – Stichting – CV/CVSO

Wil je een nieuwe organisatie oprichten? Vraag je je af welke organisatievorm het best aansluit bij het doel en de activiteiten?

Doe de check! Gebruik onze handige aanvinklijst.
Voor meer informatie over elk van de rechtsvormen, zie de faq’s onder VZW-BEHEER in open source.

aanvinklijst rechtsvormen

Doorloopschema verplichtingen ‘overheidsopdrachten’

Wanneer is mijn organisatie onderworpen aan de regels inzake overheidsopdrachten? En aan welke regels dan concreet?

De wet op de  overheidsopdrachten is slechts voor weinigen gesneden koek. SCWITCH geeft je een handig doorloopschema dat je helpt bij een eerste check. Zo krijg je snel een beeld of je eronder valt en zo ja, aan welke verplichtingen je moet voldoen.

Voor modelbestekken en modelgunningsbeslissingen: zie Modeldocumenten.

doorloopschema overheidsopdrachten

Als je organisatie als een ‘aanbestedende overheid’ wordt beschouwd, moet ze de administratieve spelregels volgen: op een objectieve en transparante wijze mededinging garanderen bij elke zoektocht naar een dienstverlener, leverancier of aannemer.
Na het opmaken van de behoeftebepaling maak je een raming van de opdracht. Die bepaalt welke procedure je verder volgt.

Voor de eenvoudigste opdracht, de procedure via aanvaarde factuur, is het drempelbedrag op 30 juni ’17 verhoogd van 8500 euro naar 30.000 euro (exclusief btw).

meer info: klik hier

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact