Vzw-statuten
Checklists
Toolbox
Modeldocumenten

Toolbox

VZW

Statutenbouwer

bevoegd gerechtelijk arrondissement (in statuten op te nemen)

VZW-tool

checklist keuze feitelijke vereniging-vzw-stichting-vso

VZW-wet: de actuele, gecoördineerde wet betreffende de VZW’s, de IVZW’s en de Stichtingen

brochure Ministerie van Justitie over de VZW

de formulieren I en II voor VZW’s voor neerlegging griffie Rechtbank van Koophandel

gebruik van de formulieren

de tarieven voor publicatie in het Staatsblad

adressen van de griffies van de Rechtbanken van Koophandel

FISCAAL

aangifte rechtspersonenbelasting: hulp inlog BIZTAX met e-ID

handleiding / presentatie van Formaat voor aangifte rechtspersonenbelasting

boekhoudkundig stelsel kleine VZW’s, IVZW’s en Stichtingen

staat van ontvangsten en uitgaven (jaarrekening, ‘bijlage B’)

jaarrekening ‘Bijlage C’

SOCIAAL

Berekening kosten sociaal secretariaat

GDPR – PRIVACYWETGEVING

gdpr logboek (toelichting plus stappenplan)

bijlage 1 inhoud en checklist logboek

bijlage 2 inventaris

bijlage 3 inschatting gevolgen verlies

bijlage 4 analyse gegevensverwerking

bijlage 5 register verwerkingsactiviteiten

bijlage 6 het register (toelichting)

bijlage 7 Checklist privacyverklaring

Bijlage 8 Datalek aangifteformulier

GDPR ook voor werkgever-werknemer  alle info vind je op de site van sociare

FAQ GDPR (wordt de komende weken geregeld aangevuld)

5 vragen (de 5 meest gestelde GDPR vragen, oa over toestemming nieuwsbrief)

FAQ beeldmateriaal GDPR

FAQ overeenkomst met verwerker 

GDPR Privacyverklaring wat en hoe

model privacyverklaring 17 mei (meest recente versie)

FAQ emails en nieuwsbrieven

GDPR lokale verenigingen

GDPR lokaal – stappenplan fase 1

GDPR lokaal – vragenlijst voorbereiding register

GDPR lokaal toetsing principes

GDPR register lokaal (excel, opgemaakt 26/4/18)

GDPR register (opgemaakt in numbers voor mac) (opgemaakt 19/3/18) activiteitenregistratie/ledenregistratie/vrijwilligersregistratie

GDPR Privacyverklaring wat en hoe

model privacyverklaring 17 mei

FAQ emails en nieuwsbrieven

IT & COMMUNICATIE & E-COMMERCE

Stappenplan e-commerce

Gratis Office: LibreOffice (zie ook info in Open Source)

In 8 stappen naar een betere website

Social media en sociaal-cultureel werk

ORGANISATIEMANAGEMENT EN -ONTWIKKELING

beleidsplanning: de voorbereiding
beleidsplanning: werkvormen, van Balanced Scorecard tot Zeven-S

9 tools voor kennismanagement (1)
9 tools voor kennismanagement (2)

de impact van je organisatie meten

BESTUUR

tool evaluatie bestuur

Getuigenis Studio Globo tool goed bestuur
Getuigenis Broederlijk Delen tool goed bestuur
Getuigenis Protos tool goed bestuur

PROJECTMANAGEMENT

Uitleg projectmanagement

Template Budget – Projectpunt

Template Burndown chart – Projectpunt

Template Logboek – Projectpunt

Werkbundel Projectvoorstel schrijven – Projectpunt

Hoe een projectvoorstel ontwikkelen – Projectpunt

 

 

 

 

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact