Loonadministratie
Vzw-organisatiebeheer
Financieel beheer
Btw-bijstand
Samenaankoop

Samenaankoop

scwitch heeft momenteel volgend aanbod:

  1. online betaalsysteem
  2. verzekeringen
  3. administratie & verzending fiscale attesten belastingvrije giften

1. Online betaalsysteem 

scwitch onderzocht de behoefte bij socioculturele organisaties aan een transparant en betaalbaar online betalingssysteem. De vraag bleek even divers als groot. Want ze innen lidgelden, organiseren betalende vorming, evenementen en inzamelacties, hebben een webshop, vragen giften om projecten te financieren, enzovoort.

Met de resultaten van een bevraging verkende scwitch de markt van betaalproviders. Die hanteren diverse tarieven en tariefstructuren. Met verschillende doorstorttijden van de betaalde bedragen, met meestal dalende tarieven bij stijgende transacties en grotere bedragen, en met verschillen in transparantie, bereikbaarheid en complexiteit.
We kregen het beste aanbod van betaalprovider Mollie.

Elke organisatie met een maatschappelijk doel kan gebruik maken van dit scwitch-aanbod.

Je moet je gewoon even aanmelden bij scwitch. Wij bezorgen je dan de toegang om een account aan te maken met de scwitch-tarieven.

We verzamelden al heel wat vragen-en-antwoorden over de toepassing en installatie van Mollie.
Je vindt ze hier: faq mollie site scwitch.

Wil je gebruik maken van het online betaalsysteem aan scwitch-tarieven?
Schrijf dan hieronder in, en we bezorgen je de nodige informatie en de registratielink.

2. Verzekeringen

Op 15 februari ’18 lichtten we op een geslaagd event al een tip van de sluier. Met een overzicht van de polissen, gaande van de verzekering van de bezittingen van je organisatie tot de diverse takken van burgerlijke aansprakelijkheid (vrijwilligers, bestuurders, objectieve aansprakelijkheid, enz.). En met de antwoorden op de vele vragen en bekommernissen die we in de voorbereiding (enquête en screening) kregen.

Begin maart maken we de concrete werkwijze van intekening bekend.

Wil je dat we je zeker op de hoogte brengen, stuur dan een mail naar info@scwitch.be.

3. Administratie & verzending fiscale attesten belastingvrije giften

Scwitch heeft een best offer voor uitbesteding van deze jaarlijkse klus, aan de laagst mogelijke prijs, met de best mogelijke kwaliteit, en met diverse opties naar keuze.
Heb je minstens 400 zendingen? Bekijk dan zeker dit aanbod.

Enkele prijsvoorbeelden:
1. 500 attesten: 0,645 euro per zending (+ 0,538 frankering)
2. 2000 attesten: 0,286 euro per zending (+ 0,538 frankering)
3. 5000 attesten: 0,215 euro per zending (+ 0,538 frankering)

Neem contact met Jo op 0473 49 37 27 of jo@mastermail.be voor een persoonlijke offerte of toelichting bij het aanbod van MasterMail.

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact