nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Vrijwilligersverzekering?

27-10-2017

Iedere organisatie is verplicht om een verzekering af te sluiten voor haar vrijwilligers.
Organisaties die sporadisch vrijwilligers inschakelen bij activiteiten, kunnen een beroep doen op de gratis vrijwilligersverzekering, aangeboden door de provincies en, in Brussel, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Voor wie is de gratis vrijwilligersverzekering bedoeld?

Voor elke vrijwilligersorganisatie, met voorrang voor kleine en occasionele activiteiten van feitelijke verenigingen:

  • vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid, zoals vzw’s
  • verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (‘feitelijke verenigingen’), al dan niet met vaste medewerkers, zoals een buurtcomité, een hobbyclub
  • verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid die deel uitmaken van een koepel(vereniging), voor zover de activiteiten die men organiseert niet opgenomen zijn in de verzekering van de koepel. Vraag na of je activiteit niet verzekerd is door de koepel. Bij een eventuele dubbele verzekering kan de gratis polis niet aangesproken worden.

De verzekering is geen vervanging van de verzekering van de leden en vrijwilligers bij vzw’s of lokale afdelingen van een koepel, maar bedoeld om extra vrijwilligers te verzekeren.

Wat dekt de verzekering?

De verzekering biedt dekking voor: burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Hoe werkt de verzekering?

De vrijwilligersverzekering geeft je organisatie per jaar recht op 100 ‘vrijwilligersdagen’. Een vrijwilligersdag is elke kalenderdag dat één vrijwilliger verzekerd is. Zo kan je organisatie haar activiteiten verzekeren zoals het haar het beste uitkomt: bijvoorbeeld vier activiteiten met 25 vrijwilligers verzekeren of 10 activiteiten met 10 vrijwilligers.
Elke organisatie kan bovenop de 100 gratis vrijwilligersdagen nog 200 extra dagen aankopen. Je betaalt 30 euro inclusief taksen en kosten per 100 dagen.

Praktisch?

Je vrijwilligersorganisatie moet eerst erkend worden.
Je vindt alle informatie, formaliteiten en documenten op de website van je provincie of (in Brussel) de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Wijziging vanaf januari ’18?

Tot nu boden de provincies en in Brussel de Vlaamse Gemeenschapscommissie deze verzekering aan.

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies echter niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder de gratis verzekering voor vrijwilligers. De Vlaamse overheid neemt dan de gratis vrijwilligersverzekering over.

Voor de organisaties die gebruik maken van de vrijwilligersverzekering, blijft de procedure naar verluidt behouden: ook in de toekomst moeten organisaties eerst een erkenningsnummer aanvragen waarmee ze dan via de verzekeraar de verzekering kunnen aanvragen. Ook voor de Brusselse organisaties die een beroep doen op de vrijwilligersverzekering via de VGC, zou de procedure behouden worden, en wordt de concrete aanpak binnenkort uitgeklaard.

Meer concrete informatie over de aanpak van de vrijwilligersverzekering zou in de loop van november 2017 volgen. (https://cjsm.be/vrijwilligersverzekering).

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact