nieuwsbrief

Schrijf je hier in

GDPR: toepassing nieuwe privacyregelgeving in je organisatie.

21-4-2017

De  bescherming van persoonsgegevens en van de privacy is een grote bekommernis geworden van de overheid. Een nieuwe Europese verordening, de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), stelt strenge eisen waaraan elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet voldoen. Vanaf 25 mei ’18, want dan wordt de verordening effectief van kracht en moet je er dus mee in regel zijn.

De GDPR is complex. Scwitch werkte een informatief en praktisch logboek plus bijhorende instrumenten uit zodat organisaties in de socioculturele sector zich in regel kunnen stellen met de GDPR verordening.

je vindt het logboek, tools en templates in de toolbox op de ‘do it yourself’ pagina van www.scwitch.be

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact