Vzw-statuten
Checklists
Toolbox
Modeldocumenten

Modeldocumenten

VZW

model uitnodiging oprichting VZW

volmacht voor oprichtingsvergadering

model oprichtingsakte VZW

modelstatuten

model ledenregister

model uitnodiging Algemene Vergadering

FISCALE VERPLICHTINGEN

aangifteformulier taks op vzw’s_’patrimoniumtaks’

MEDEWERKERSBEHEER

Opzegbrief sociaal secretariaat

Aannemingsovereenkomst freelancer

ORGANISATIEBEHEER / -SAMENWERKING

Dienstverleningsovereenkomst tussen organisaties

AANKOOPBEHEER

Modeldocument ‘aanvaarde factuur’ – opdrachten onder 30.000 euro

Openbare aanbesteding: gemotiveerde gunningsbeslissing opdrachten tot 85.000 euro

Openbare aanbesteding: gemotiveerde gunningsbeslissing opdrachten > 85.000 euro

Modelbestek openbare aanbesteding diensten onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Modelbestek openbare aanbesteding diensten onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Modelbestek openbare aanbesteding leveringen

Modelbestek openbare aanbesteding werken

 

 

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact