Vzw-statuten
Checklists
Toolbox
Modeldocumenten

Modeldocumenten

VZW

oprichtingsakte met voorbeeldstatuten voor kleine VZW

model uitnodiging oprichting VZW

volmacht voor oprichtingsvergadering

format oprichtingsakte VZW

modelstatuten met keuzemogelijkheden

model ledenregister

model uitnodiging Algemene Vergadering

format verslag Raad van Bestuur

FISCALE VERPLICHTINGEN

aangifteformulier taks op vzw’s_’patrimoniumtaks’

MEDEWERKERSBEHEER

Opzegbrief sociaal secretariaat

Aannemingsovereenkomst freelancer

ORGANISATIEBEHEER / -SAMENWERKING

Dienstverleningsovereenkomst tussen organisaties

AANKOOPBEHEER

Modeldocument ‘aanvaarde factuur’ – opdrachten onder 30.000 euro

Openbare aanbesteding: gemotiveerde gunningsbeslissing opdrachten tot 85.000 euro

Openbare aanbesteding: gemotiveerde gunningsbeslissing opdrachten > 85.000 euro

Modelbestek openbare aanbesteding diensten onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Modelbestek openbare aanbesteding diensten onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Modelbestek openbare aanbesteding leveringen

Modelbestek openbare aanbesteding werken

 

 

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact