Vzw-statuten
Checklists
Toolbox
Modeldocumenten

Modeldocumenten

VZW

model uitnodiging oprichting VZW

volmacht voor oprichtingsvergadering

model oprichtingsakte VZW

modelstatuten

model ledenregister

model uitnodiging Algemene Vergadering

FISCALE VERPLICHTINGEN

aangifteformulier taks op vzw’s_’patrimoniumtaks’

MEDEWERKERSBEHEER

Opzegbrief sociaal secretariaat

Aannemingsovereenkomst freelancer

AANKOOPBEHEER

Modelbestek openbare aanbesteding diensten onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Modelbestek openbare aanbesteding diensten onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Modelbestek openbare aanbesteding leveringen

Modelbestek openbare aanbesteding werken

Openbare aanbesteding: gemotiveerde gunningsbeslissing opdrachten tot 85.000 euro

Openbare aanbesteding: gemotiveerde gunningsbeslissing opdrachten > 85.000 euro

Modeldocument ‘aanvaarde factuur’ bij aanbesteding onder 8500

 

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact